Enter your keyword

O nás

Informační management

Informační management

Zaměření podniková informatika Vzhledem k povaze činností, pro které je absolvent připravován, není uplatnění absolventů omezeno na konkrétní sektor ekonomiky ani na konkrétní typ organizace. Absolvent se uplatní na libovolné výkonné nebo střední manažerské pozici v podniku (organizaci), v níž hraje klíčovou roli práce s informacemi. Jedná se zejména o tyto okruhy práce s informacemi: […]

Přenosové a síťové technologie

Přenosové a síťové technologie

Návrhář databází (ID: 102593) Návrhář databází je pracovník, který na základě analýzy vytváří návrh databáze od konceptuálního modelu po fyzický model v konkrétním databázovém systému. Návrhář databází programuje navrženou databázovou vrstvu aplikace a podílí se na optimalizaci jejího provozu.   Samostatný programátor (ID: 5779) Samostatný programátor na základě analyticko-projektové dokumentace vytváří jednotlivé části počítačových aplikací […]

Interaktivní grafika a vizualizace

Interaktivní grafika a vizualizace

Grafik 3D a  2D  (ID: 102732 ) Grafik 3D a 2D provádí výtvarné, umělecké nebo technické práce, potřebné při výrobě animovaného či trikového filmu nebo počítačové grafiky.   Desinger výrobků specialista  (ID: 30384 ) Designer výrobků specialista navrhuje a vytváří nové tvary nejsložitějších průmyslových výrobků podle vlastních výtvarných koncepcí nebo vývojových trendů.   Scénárista a dramaturg audiovizuálního […]

Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie

Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie

Samostatný bezpečnostní referent (kód NSP: 6.6.1.6, ID: 30986) Samostatný bezpečnostní referent provádí analýzu bezpečnostních rizik a stanovuje způsoby zajišťování komplexní bezpečnosti organizačního celku včetně metodického usměrňování realizace bezpečnostních opatření.   Bezpečnostní technolog (ID: 30869) Bezpečnostní technolog zpracovává návrhy technického zabezpečení objektů k ochraně majetku, osob a informací s ohledem na ostatní aspekty zabezpečení a řídí […]