Enter your keyword

Detaily přijímacího řízení

2.kolo přijímacího řízení

   http://sssep9.cz/vos_ssse/prijimaci-rizeni/


Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., v platném znění o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve vyšších odborných školách stanovila ředitelka školy  podmínky pro přijímací řízení na školní rok 2019/2020 do VOŠ takto:

26-47-N/.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Vzdělávací programy:

26-47-N/09 PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE,

 26-47-N/17 ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA  A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

26-47-N/23 AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA  A DISTRIBUCE SIGNÁLŮ

Výběrové řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek.
Kritériem pro přijetí bude bodové hodnocení:
1) průměrný prospěch z posledních dvou ročníků střední školy
2) průměrná známka z maturitního vysvědčení
3) potvrzení o zdravotní způsobilosti

 

Vzdělávací program:

26-47-N/20 INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE

Součástí výběrového řízení je talentová zkouška. 

Pokud uchazeč neodevzdá některou z částí talentové zkoušky dle zadání, bude z přijímacího řízení vyřazen.

Kritériem pro přijetí bude bodové hodnocení:
1) průměrný prospěch z posledních dvou ročníků střední školy
2) průměrná známka z maturitního vysvědčení
3) potvrzení o zdravotní způsobilosti
4) výsledky talentové zkoušky

Zadání talentové zkoušky:
Studenti si budou moci vybrat jedno z osmi témat, pro které
a) vytvoří krátký film o délce jedné až dvou minut na zvolené téma (ideálně ve formátu mp4)
b) vytvoří grafiku na stranu A4, která bude spojená s filmem (leták k filmu) ve formátu PDF.
Bližší informace k talentové zkoušce  obdrží každý uchazeč dopisem na e-mailovou adresu, kterou uvede do přihlášky, do 3 pracovních dnů ode  dne doručení přihlášky ke studiu.

Vzdělávací programy: 

72-41-N/01 INFORMAČNÍ MANAGEMENT

oboru vzdělání Podniková informatika, Služby knihoven, Služby muzeí a galerií

72–41–N/03  INFORMAČNÍ MÉDIA A SLUŽBY

Výběrové řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek.

Kritéria pro přijetí ke studiu
1) nepožadujeme  potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ani potvrzení prospěchu ze střední školy
2) nutné je doložení maturitního vysvědčení

 

Termín odevzdání přihlášek:

Pro 1. kolo přijímacího řízení do 31.5.2019.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy do 26.6.2019.

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení mohou být vyhlášena další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů.

 

 

Přihlášky ke studiu:
Přihlášku ke studiu VP 26-47-N/09 Přenosové a síťové  technologie naleznete ZDE.
Přihlášku ke studiu VP 26-47-N/17 Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie naleznete ZDE.
Přihlášku ke studiu VP 26-47-N/20 Interaktivní grafika a vizualizace naleznete ZDE.
Přihlášku ke studiu VP 26-47-N/23 Audiovizuální technika a distribuce signálů naleznete ZDE.
Přihlášku ke studiu VP 72-41-N/01 Informační management naleznete ZDE.
Přihlášku ke studiu VP 72-41-N/03 Informační média a služby naleznete ZDE.

Další informace Vám poskytnou pracovnice studijního oddělení:  

e-mail: studijni@vosis.cz

Anna Dobošová
pevná linka: 241 080 314

Drahomíra Veselá
mobil: 778455365, pevná linka 241 080 314