Enter your keyword

Detaily přijímacího řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., v platném znění o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve vyšších odborných školách stanovila ředitelka školy  podmínky pro přijímací řízení na školní rok 2017/2018 do VOŠ takto:

26-47-N/.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Vzdělávací programy:

26-47-N/09 PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE,

 26-47-N/17 ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA  A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

26-47-N/23 AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA  A DISTRIBUCE SIGNÁLŮ

Výběrové řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek.
Kritériem pro přijetí bude bodové hodnocení:
1) průměrný prospěch z posledních dvou ročníků střední školy
2) průměrná známka z maturitního vysvědčení
3) potvrzení o zdravotní způsobilosti

 

Vzdělávací program:

26-47-N/20 INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE

Součástí výběrového řízení je talentová zkouška.

Kritériem pro přijetí bude bodové hodnocení:
1) průměrný prospěch z posledních dvou ročníků střední školy
2) průměrná známka z maturitního vysvědčení
3) potvrzení o zdravotní způsobilosti
4) výsledky talentové zkoušky

Zadání talentové zkoušky:
Studenti si budou moci vybrat jedno z osmi témat, pro které
a) vytvoří krátký film o délce jedné až dvou minut na zvolené téma (ideálně ve formátu mp4)
b) vytvoří grafiku na stranu A4, která bude spojená s filmem (leták k filmu) ve formátu PDF.
Bližší informace k talentové zkoušce  obdrží každý uchazeč dopisem na e-mailovou adresu, kterou uvede do přihlášky, do 3 pracovních dnů ode  dne doručení přihlášky ke studiu.

Vzdělávací programy: 

72-41-N/01 INFORMAČNÍ MANAGEMENT

oboru vzdělání Podniková informatika, Služby knihoven, Služby muzeí a galerií

72–41–N/03  INFORMAČNÍ MÉDIA A SLUŽBY

Výběrové řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek.

Kritéria pro přijetí ke studiu
1) nepožadujeme  potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ani potvrzení prospěchu ze střední školy
2) nutné je doložení maturitního vysvědčení

 

 

 

 

Přihlášky ke studiu:
Přihlášku ke studiu VP 26-47-N/09 Přenosové a síťové  technologie naleznete ZDE.
Přihlášku ke studiu VP 26-47-N/17 Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie naleznete ZDE.
Přihlášku ke studiu VP 26-47-N/20 Interaktivní grafika a vizualizace naleznete ZDE.
Přihlášku ke studiu VP 26-47-N/23 Audiovizuální technika a distribuce signálů naleznete ZDE.
Přihlášku ke studiu VP 72-41-N/01 Informační management naleznete ZDE.
Přihlášku ke studiu VP 72-41-N/03 Informační média a služby naleznete ZDE.

Další informace Vám poskytnou pracovnice studijního oddělení:  
Drahomíra Veselá
email: vesela@vosis.cz
mobil: 778455365, pevná linka 241 080 315
Milena Kvasničková
e-mail: kvasnickova@vosis.cz
pevná linka: 241 080 310