Enter your keyword

Popis a úrovně EQF

Evropský rámec kvalifikací EQF (z angl. „European Qualifications Framework“) je jedním z evropských nástrojů, které země EU vytvářejí v posledním desetiletí a kterými chtějí zlepšit srozumitelnost kvalifikací a podpořit tak mobilitu lidí v evropských zemích.

Evropský rámec tvoří stupnici osmi úrovní, do nichž lze zařadit všechny typy kvalifikací. Ty jsou přiřazovány k úrovním EQF v tzv. „přiřazovacích procesech“, které v evropských zemích popisují národní přiřazovací zprávy.

Důvodem vzniku EGF byla snaha o větší srozumitelnost a porovnatelnost kvalifikací mezi evropskými zeměmi a usnadnění pracovních a studijních mobilit lidí po Evropě.

Úrovně EGF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, přičemž třetí kategorií je míněna míra samostatnosti a odpovědnosti.

uroven EQF

 

Some Toughts (48)