Enter your keyword

Vedení školy a pedagogický sbor

 Vedení školy

 

 

Ředitelka školy: Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. tel: 266772200 mobil: 775351347
Statutární zástupce ředitelky: Ing. Jiří Egrt tel: 266772228 mobil: 778492409
Zástupce ředitelky pro teoretickou výuku VOŠ: Ing. Anna Luxová tel: 241080313 mobil: 775151347
Zástupce ředitelky pro teoretickou výuku SŠ: Mgr. Kateřina Rumlová tel: 266772231 mobil: 774951347
Vedoucí učitel odborného vyučování Ing. Jiří Egrt tel: 266772228 mobil: 778492409
Sekretariát školy: Jitka Jarošová tel: 266772210 mobil: 778492409


Pedagogický sbo
r  2019/2020

 

Jméno vyučujícího Vyučovaný předmět
Bezpalec Pavel, Ing. Ph.D.  ST
Buriánek Jan, Ing.PGV GAV
Bláha Jaroslav, Doc. PhDr. Ph.D. SVH
Buřilová Marcela, PhDr. SIS, MIF, IBF, PAI, INZ, SEP, UIM
Coufal Milan, Mgr. M
Čepek Bronislav, Mgr. SPK, SPV, KUL,NKD
Davídek Vratislav, Doc. Ing. CSc. TEO, ZEO, DIT
Davídková Antošová Marcela, Ing. CSc. TEO
Drozenová Jindřiška, Ing. ZOP
Egrt Jiří, Ing. ZT
Fokt Michael, Mgr. TPM, FFT
Fonferová Ludmila,Mgr. Ph.D. PSY, PŘED, PRO, PMA,TKO
Hodal Jiří, Mgr. APM
Holinka Karel, Ing. FZE, ČS
Hubrtová Jitka, Mgr. NJ,LIT,
Jadrný Stanislav, Ing. EOB, BOZP, IKT v BS
Jelínková Dagmar, PhDr. SVD
Jeníčková Kateřina, Ing. ZPSAW, OIZ, POG, DAS, SEO, WEB,IAS, MSP,
Kárász Karel, Mgr. UGA
Kolmanová Jitka, Mgr. ZP
Kozická Kateřina, PhDr. CSc. AJ
Kubát Václav, RNDr. CSc. M, CZM, PM
Kučerová Helena , PhDr.  Ph.D. OIZ
Kupec Michael, Ing. PMTS, MM, EO, EDO, EKR
Kuželka Vítězslav, RNDr. PVM
Luxová Anna, Ing. TEO,CZE,PIS,ZEO,EOB
Makajev Alexander, JUDr. ZP, APR
Matějka František, Ing. ST, OTA, OS, ZEO
Procházka Vít GAV, PGV,
Rantoš Daniel, Bc. ST,SOS
Skopec Antonín, Ing. ISPO, IKT, DAS, PHP, GIT
Souček Miroslav, MgA. TPM
  Šimek Eduard, PhDr. CSc. SVM,KDR
Zachovalová Lucie, Ing. EKM, EKO
Zajdl Miloš, Mgr. ZHM
Zeman Pavel, Bc. DiS. ZT
Žalman Jiří, RNDr. UDM

Some Toughts (49)