Enter your keyword

26-47-N/09 Přenosové a síťové technologie

VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky

nabízí absolventům všech typů středních škol vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu

 26–47–N/09 Přenosové a síťové technologie

oboru vzdělání 26-47-N/.. Informační technologie.

Denní studium na VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky trvá 3 roky a je děleno do 6 období (zimní a letní období v každém ročníku). Je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je zkouška z odborných předmětů, anglického jazyka a obhajoba absolventské práce.

Absolvent získá titul DiS. – Diplomovaný specialista v elektrotechnice.

Vzdělávací program Přenosové a síťové technologie  umožňuje získání potřebného teoretického vzdělání, které je požadováno při návrzích, tvorbě a správě informačních a komunikačních systémů ve specializovaných organizacích, v oblasti veřejné správy i v komerční sféře. Vzdělávání je určeno těm zájemcům, kteří chtějí získat vysoce odborné znalosti z oblasti moderních informačních, komunikačních a síťových technologií a zvládnout potřebné teoretické znalosti i praktické dovednosti k jejich efektivnímu používání.

Absolventi v průběhu studia získají takové dovednosti, aby byli schopni:

  • aplikovat odborné znalosti o síťových, informačních a komunikačních technologiích a odpovídající znalosti a dovednosti, týkající se návrhu a správy počítačových sítí,

  • využívat informační zdroje Internetu jak při správě výpočetních systémů a programového vybavení, tak při jejich vlastní tvorbě,

  • zvládnout instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy všech typů, ať tyto pracují v rolích pracovních stanic, ale především v rolích specifických serverů v počítačových sítích,

  • správcovat a udržovat systémy výpočetní a komunikační techniky,

  • zvládat anglický jazyk na dobré komunikační úrovni, včetně studia odborné literatury a psát technické specifikace,

  • zvládnout teoretické vzdělání v matematice pro potřeby daného oboru,

  • zvládnout teoretické vzdělání v teorii elektrických obvodů pro potřeby daného oboru.

PST-plan

 

 

Some Toughts (45)