Termín přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení: 23. 8. 2023


Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky Praha 9, Novovysočanská 280/48

Ředitelka vyšší odborné školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9, Novovysočanská 280/48, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 pro tyto vzdělávací obory:

Přenosové a síťové technologie (26-47-N/09)

Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie (26-47-N/17)

Informační média a služby (72–41–N/03)

Informační management (72-41-N/01) – zaměření Podniková informatika, Služby knihoven, Služby muzeí a galerií

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení nejpozději do 25.8.2023 na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole.