O škole

Škola funguje už od rok 1992 a za tuto dobu na profesní dráhu pomohla připravit již více než 1 500 absolventů. 

Díky sloučení s VOŠ Novovysočanská se zároveň významně rozšířila nabídka studijních oborů.  

Pro uchazeče

Pomáháme budoucím profesionálům naučit se potřebné znalosti pro jejich budoucí uplatnění. 

Všechny studijní obory jsou velmi orientované na praktické dovednosti a proto součástí všech oborů jsou i praxe.

Pro studenty

Všechny důležité informace pro studenty na jednom místě. 

Vzdělávací programy

INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE

(26-47-N/20)

Studenti získají široké znalosti v oblasti informačních technologií a elektrotechniky i vysoce odborné znalosti a dovednosti v oblasti užité grafiky, multimédií, scénáristiky, dramaturgie a postprodukce, včetně práce ve specializovaných profesionálních počítačových programech.

INFORMAČNÍ MANAGEMENT

(72-41-N/01)

V rámci oboru informační management si studenti mohou vybrat z následujících specializací:

– PODNIKOVÁ INFORMATIKA
– SLUŽBY KNIHOVEN
– SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ

V průběhu studia studenti získají dovednosti využitelné pro provoz a správu informačních systémů podniku. Vyučování se zaměřuje na správu kolekcí elektronických dokumentů a databází, zabezpečování a marketing informačních služeb, realizaci informatických služeb na podporu podnikových procesů, tvorbu informačních zdrojů na Internetu, zpracovávání analýz a podkladů pro rozhodování a správu počítačových sítí.

INFORMAČNÍ MANAGEMENT SLUŽEB A MÉDIÍ

(72-41-N/04)

Nový vzdělávací program od 1.9.2024
Vzdělávací program má vliv pro formování odborníků, kteří budou vykonávat profesi informačního manažera v podmínkách informační společnosti. Program poskytuje nejen znalosti a dovednosti dle jednotlivých zaměření, ale naplňuje i řadu společenských ukazatelů, které jsou nezbytné pro rozvoj moderní informatické společnosti.

Podniková informatika
Služby knihoven a muzeí
Média a služby  

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA A BEZPEČNOSTNÍ
TECHNOLOGIE

(26-47-N/17)

Studenti mají možnost studia ve specializovaných učebnách zabezpečovací techniky, využívajících ke cvičení nejmodernější techniku. Zúčastní se řady workshopů firem, představujících novinky na trhu. Své profesní znalosti a návrhy můžete dále rozvíjet v učebně 3D stereoskopické projekce za asistence odborníků z praxe.

SÍŤOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNOLOGIE 

(26-47-N/28)

Nový vzdělávací program od 1.9.2024

Vzdělávací program má vliv na formování odborníků, kteří budou schopni plnit náročné úkoly v oblasti projektování, vývoje a řízení informačních komunikačních systémů či bezpečnostních systémů ve specializovaných organizacích. A to zejména v oblasti veřejné správy i v komerční sféře dle zaměření vzdělávacího programu. Vzhledem k vysokému počtu hodin odborné praxe získají absolventi vzdělávacího programu také praktické dovednosti pro efektivní využití teoretického přípravy.

Síťové technologie
Zabezpečovací technologie

PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE

(26-47-N/09)

Studenti získají odborné znalosti v oblasti síťových, informačních a komunikačních technologií včetně dovedností při správě výpočetních systémů i programového vybavení, instalací, konfigurací a správě operačních systémů všech typů.

INFORMAČNÍ MÉDIA A SLUŽBY 

(72-41-N/03)

Během studia tohoto oboru se studenti naučí efektivně ovládat a tvůrčím způsobem využívat nejmodernější metody a procesy spojené s informačními médii a službami. Nepřehlédnutelným benefitem bude schopnost nejen technicky, ale i organizačně pečovat o publikační aktivity pracoviště. Studium absolventy dokonale připraví na tyto pozice: specialista informačních služeb, analytik médií, správce informačních zdrojů nebo správce elektronického obsahu.

Zaujaly tě naše obory?

Pokud tě zajímá víc informací o oborech – prohlédni si kompletní popisy předmětů.

Novinky ze školy

Přihlašování ke zkouškám VOŠIS

Přihlašování ke zkouškám VOŠIS

Přihlašování ke zkouškám probíhá prostřednictvím zápisu na https://prihlaska.vosis.cz. Studenti si na stránce zvolí svou třídu, vyberou příslušného vyučujícího a datum a čas a pomocí odkazu přihlásit se přihlásí na požadovanou zkoušku (heslo je požadováno z důvodu...

Zobrazit více

Jak to vypadá ve škole