Enter your keyword

S účinností od 11.3.2020 do odvolání je škola uzavřena
a přítomnost žáků a studentů ve škole je z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu zakázána.

Odborné praxe ve firmách:
– individuální odborná praxe studentů ve firmách nadále probíhá po dohodě s vedením firmy – studenti pracují ve firmě, případně může studentům firma zadat práci domů
– v případě uzavření firmy (karantény) zůstávají studenti doma

 


Víc informací o průběhu přijímacího řízení

bg-student
200 studentů

přijímáme ve studijním roce 2019/20

1300

úspěšných absolventů od roku 1995

38 učitelů

je pro Vás připravených

20 % absolventů

vyrazí během studia do zahraničí

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Oproti předchozím letům, zejména díky sloučení s VOŠ Novovysočanská jsme rozšířili nabídku vyučovaných oborů. Nyní máte skvělou příležitost studovat obory, které Vám po dostudování zajistí dobrou výchozí pozici na trhu práce.

Obory jsou velmi orientované na praktické dovednosti a proto součástí všech oborů jsou i praxe. Více informací o praxích najdete níže.

INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE

Studenti získají široké znalosti v oblasti informačních technologií a elektrotechniky i vysoce odborné znalosti a dovednosti v oblasti užité grafiky, multimédií, scénáristiky, dramaturgie a postprodukce, včetně práce ve specializovaných profesionálních počítačových programech.

Více informací o oboru najdete zde

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A DISTRIBUCE SIGNÁLŮ

Studiem tohoto oboru studenti získají profesionální znalosti z oblasti komunikačních protokolů, skriptování pomocí skriptovacích a programovacích jazyků pro komunikaci s AV technikou, s procesem vzniku AV řešení od konzultace se zákazníkem přes sestavení a realizaci projektového plánu i konfigurací celých AV systémů.

Více informací o oboru najdete zde

PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE

Studenti získají odborné znalosti v oblasti síťových, informačních a komunikačních technologií včetně dovedností při správě výpočetních systémů i programového vybavení, instalací, konfigurací a správě operačních systémů všech typů.

Více informací o oboru najdete zde

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

Studenti mají možnost studia ve specializovaných učebnách zabezpečovací techniky, využívajících ke cvičení nejmodernější techniku. Zúčastní se řady workshopů firem, představujících novinky na trhu. Své profesní znalosti a návrhy můžete dále rozvíjet v učebně 3D stereoskopické projekce za asistence odborníků z praxe.

Více informací o oboru najdete zde

INFORMAČNÍ MANAGEMENT

V rámci oboru informační management si studenti mohou vybrat z následujících specializací:

PODNIKOVÁ INFORMATIKA / SLUŽBY KNIHOVEN / SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ

V průběhu studia studenti získají dovednosti využitelné pro provoz a správu informačních systémů podniku. Vyučování se zaměřuje na správu kolekcí elektronických dokumentů a databází, zabezpečování a marketing informačních služeb, realizaci informatických služeb na podporu podnikových procesů, tvorbu informačních zdrojů na Internetu, zpracovávání analýz a podkladů pro rozhodování a správu počítačových sítí.

Více informací o oboru najdete zde

INFORMAČNÍ MÉDIA A SLUŽBY

Během studia tohoto oboru se studenti naučí efektivně ovládat a tvůrčím způsobem využívat nejmodernější metody a procesy spojené s informačními médii a službami. Nepřehlédnutelným benefitem bude schopnost nejen technicky, ale i organizačně pečovat o publikační aktivity pracoviště. Studium absolventy dokonale připraví na tyto pozice: specialista informačních služeb, analytik médií, správce informačních zdrojů nebo správce elektronického obsahu.

bg-icon-box-2

Erasmus

Praxe v zahraničí

Erasmus+ je program EU podporující studijní a pracovní stáže studentů a učitelů v zahraničí.

VOŠIS je do programu Erasmus zapojena již od roku 2002. Byla jedna z prvních vyšších odborných škol v České republice, která získala Erasmus Charter a tudíž možnost vysílat studenty do zahraničí s podporou tohoto programu.

Praxi můžeš samozřejmě absolvovat v partnerské instituci v ČR, ale každý rok můžeš potkat naše studenty na dlouhodobých pobytech např. ve Španělsku, Irsku, v Finsku, na Maltě, ve Švédsku, v Řecku, v Polsku, v Německu, ve Francii, nebo třeba ve Velké Británii.

S programy EU vyjelo za studiem již 86 a za praxí 166 studentů VOŠIS.

PRAXE

Víš, že
– praxe je povinná součást studia na VOŠIS?
– probíhá nejčastěji v posledním semestru studia a trvá 4 měsíce?
– naši studenti pracují v partnerských institucích VOŠIS pod vedením zkušených mentorů?
– studenti získávají potvrzení o získané praxi?
– získaná praxe ti pomůže při hledání uplatnění po skončení studia?

O nás

Vyšší odborná škola informačních studií

Výuka na Vyšší odborné škole informačních služeb byla zahájena experimentálně v roce 1992. V roce 1999 ukončila VOŠIS své aktivity v oblasti středního školství a věnuje se výhradně terciárnímu sektoru vzdělávání.

Dne  1. 7. 2017 se VOŠ informačních služeb sloučila s VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky Praha 9, která je nástupnickou organizací s novým názvem – Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky.

Struktura učebního plánu je založena na předpokladu, že práce informačního specialisty vychází ze společného základu, který je vytvářen v průběhu prvního roku studia. V dalších ročnících se studenti specializují na zvolenou tématiku a mohou vyjádřit svůj zájem výběrem volitelných předmětů a tématem absolventské práce v závěru studia.

Kreditní a modulární systém nabízí možnost individuálního nastavení studijní zátěže v jednotlivých obdobích. Ztráta kreditů a dílčí neúspěch v jednom modulu je možno nahradit ziskem kreditů v modulu jiném a modul lze absolvovat později, bez nutnosti opakovat celý semestr.

Naši pedagogové vás budou znát jménem a navázat s nimi pracovní kontakt bude jednoduché. Vedení školy je připraveno s vámi řešit studijní problémy, je zajištěno poradenství v oblasti psychologie i sociálně právní.

Velmi důležitým modulem, který podtrhává praktický charakter studia, je odborná praxe, jež se realizuje ve firmách, muzeích a knihovnách v České republice i zahraničí. Povinnou součástí studijního plánu v 2.ročníku je Projekt. Studenti v týmech dle svého zaměření připravují čtenářské besídky pro děti, autorská čtení, knižní bazary, výstavy a vernisáže, webové stránky a jiné IT projekty.

IMG_4841
IMG_4834
IMG_4813

Kontakt

Ozvěte se nám

Adresa:
Vyšší odborná škola informačních studií
Pacovská 350/4,
140 00 Praha 4

Kontakt pro uchazeče:
Tel.: +420  241 080 314
E-mail: studijni@vosis.cz