ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23

Organizace školního roku pro 1. ročníky VOŠIS

OBOR VZDĚLÁNÍ 26-47-N/.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 72-41-N/.. INFORMAČNÍ SLUŽBY A KNIHOVNICTVÍ
ZÁPIS 1.9.2022 2.9.2022
ZIMNÍ
OBDOBÍ
VÝUKA 5.9.2022 – 6.1.2023
ZÁPOČTOVÝ TÝDEN 3.1. – 6.1.2023
ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ 9.1. – 3.2.2023
ZÁPIS DO LETNÍHO OBDOBÍ NEJPOZDĚJI DO 3.2.2023
LETNÍ
OBDOBÍ
VÝUKA 6.2. – 26.5.2023
ZÁPOČTOVÝ TÝDEN 22.5. – 26.5.2023
ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ 29.5. – 30.6.2023