ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22

Organizace školního roku pro 1. ročníky VOŠIS

OBOR VZDĚLÁNÍ 26-47-N/.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 72-41-N/.. INFORMAČNÍ SLUŽBY A KNIHOVNICTVÍ
ZÁPIS 1.9.2021 2.9.2021
ZIMNÍ
OBDOBÍ
VÝUKA 6.9.2021 – 7.1.2022
ZÁPOČTOVÝ TÝDEN 3.1. – 7.1.2022
ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ 10.1. – 4.2.2022
ZÁPIS DO LETNÍHO OBDOBÍ NEJPOZDĚJI DO 4.2.2022
LETNÍ
OBDOBÍ
VÝUKA 7.2. – 27.5.2022
ZÁPOČTOVÝ TÝDEN 23.5. – 27.5.2022
ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ 30.5. – 24.6.2022