Přijímací řízení


Přijímací řízení pro uchazeče ke studiu ve školním roce 2023/2024 bylo ukončeno.

 

Další informace Vám poskytne pracovnice studijního oddělení:  
e-mail: studijni@vosis.cz
Vladimír Starý
mobil: 778 455 365
pevná linka: 241 080 314

 

Legislativa:
Přijímací zkoušky se v prvním kole přijímacího řízení konají nejdříve 1. června. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů. Poslední kolo přijímacího řízení se uskuteční tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do posledního pracovního dne měsíce října. Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené vyšší odbornou školou, nejpozději však do 30. října.