Kontakty

Pracoviště e-mail tel: mobil:
Sekretariát školy: sekretariat@vosis.cz 241 080 311 778 458 084
Ředitelka školy: Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. 266 772 200 775 351 347
Statutární zástupce ředitelky: Ing. Jiří Egrt 266 772 243 778 492 409
Zástupce ředitelky pro teoretickou výuku: Ing. Anna Luxová 241 080 313 775 151 347
Vedoucí učitel odborného vyučování Ing. Jiří Egrt 266 772 228 778 492 409
Pověřenec GDPR Mgr. Ing. Josef Pisak
Studijní oddělení SŠ: Simona Cmíralová 266 772 220 774 260 758
Studijní oddělení VOŠ: Vladimír Starý 241 080 314 778 455 365
Personální oddělení: Jitka Jarošová 266 772 210 736 778 654
Sekretariát SŠ: Dana Frýbertová 266 772 210 736 778 654
Sekretariát VOŠ: Jitka Chocholáčová 241 080 311 778 458 084
Právník školy: Mgr. Jitka Kolmanová 266 772 244
Provozně-ekonomický úsek: Jitka Kubištová 266 772 230
Odloučené pracoviště Luboš Znamenáček 778 523 237
Vedoucí IT oddělení Ing. Daniel Rantoš 241 080 318 773 757 828

 

 

Kontaktní informace 

Adresa:
Vyšší odborná škola informačních studií
Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4
Kontakt pro uchazeče:
Tel.: +420  241 080 314
E-mail: studijni@vosis.cz