Kontakty

Pracoviště e-mail tel: mobil:
Sekretariát školy: sekretariat@vosis.cz 241 080 311 778 458 084
Ředitelka školy: Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. 266 772 200 775 351 347
Statutární zástupce ředitelky: Ing. Jiří Egrt 266 772 228 778 492 409
Zástupce ředitelky pro teoretickou výuku: Ing. Anna Luxová 241 080 313 775 151 347
Zástupce ředitelky (SŠEMI) PhDr. Lukáš Lebduška 266 772 231 778 758 261
Vedoucí učitel odborného vyučování Ing. Jiří Egrt 266 772 228 778 492 409
Pověřenec GDPR Mgr. Ing. Josef Pisak
Studijní oddělení SŠ: Simona Cmíralová 266 772 220 774 260 758
Studijní oddělení VOŠ: Vladimír Starý 241 080 314 778 455 365
Personální oddělení: Jitka Jarošová 266 772 210 736 778 654
Sekretariát SŠ: Dana Frýbertová 266 772 210 736 778 654
Sekretariát VOŠ: Jitka Chocholáčová 241 080 311 778 458 084
Právník školy: Mgr. Jitka Kolmanová 266 772 244
Provozně-ekonomický úsek: Jitka Kubištová 266 772 230
Odloučené pracoviště Luboš Znamenáček 778 523 237
Vedoucí IT oddělení Ing. Daniel Rantoš 241 080 318 773 151 347

 

 

Kontaktní informace 

Adresa:
Vyšší odborná škola informačních studií
Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4
Kontakt pro uchazeče:
Tel.: +420  241 080 314
E-mail: studijni@vosis.cz