IT informace

Školní síť

Ve škole je celkem 5 počítačových učeben: 1.3, 1.6, 2.7 a 3.7, které slouží pro výuku. Místnost SIC označená jako studijní a informační centrum je také  vybavena počítači a slouží pro samostanou práci studentů.
Problémy s IT vybavení hlaste především svým vyučujícím, kteří se následně s IT oddělením domluví na nápravě. Nesnažte se nic opravovat sami. Je přísný zákaz jakýchkoliv zásahů do počítačů i do kabeláže.

Ve škole běží školní informační systém Bakaláři. V tomto systému se evidují informace o studentech včetně jejich prospěchu a absence.
Přístupové údaje obdrží žáci prvních ročníků na studijním oddělení.
Portál Bakaláři je dostupný na adrese https://bakalari.vosis.cz
Aktuální rozvrhy naleznete zde https://rozvrhy.vosis.cz
K získání aktuálních informací z informačního systému lze využít i aplikaci pro Android či iOS.


Ke sdílení studijních materiálů je na škole provozován LMS (Learning Management System) Moodle.
Moodle je celosvětově nejvíce využívaný open source LMS systém, poskytující podporu elektronického vzdělávání. Moodle, jako webová platforma pro správu vzdělávání, v sobě spojuje nástroje pro organizaci, řízení i vyhodnocování studia. Moodle také obsahuje nástroje umožňující snadno vytvářet e-learningové kurzy.
LMS Moodle je dostupný na adrese