Enter your keyword

Vyučované obory

INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE

Studenti získají široké znalosti v oblasti informačních technologií a elektrotechniky i vysoce odborné znalosti a dovednosti v oblasti užité grafiky, multimédií, scénáristiky, dramaturgie a postprodukce, včetně práce ve specializovaných profesionálních počítačových programech.

Během studia se studenti naučí navrhnout smysluplný koncept konkrétního výtvarného projektu, prakticky jej zrealizovat a následně obhájit. Výuka je vedena od klasických propagačních médií přes firemní vizuální styl až k vytváření reklamních kampaní. Jedinečné zázemí školy připraví studenty i na náročné úkoly filmové tvorby, od scénáře, 2D a 3D natáčení, až po finalizaci, včetně vý roby audio-vizuálních a multimediálních projektů.

Špičkové vybavení školy – 3D laboratoř, 3D tisk, specializované ateliéry, multimediální studio atd. Možnost složení zkoušky z bezpečnostních předpisů dle Vyhl. 50/78 Sb. Kvalitní jazykové vzdělávání, včetně zahraničních výjezdů. Individuální přístup ke studentům. Atraktivní obor se skvělou současností i budoucností.

 

 

PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE

Získáte odborné znalosti v oblasti síťových, informačních a komunikačních technologií včetně dovedností
při správě výpočetních systémů i programového vybavení, instalací, konfigurací a správě operačních systémů všech typů, především v rolích specifických serverů v počítačových sítích.

Naučíte se vytvářet, testovat a ladit počítačové aplikace, nastavovat parametry operačních systémů počítačů
a počítačových sítí, udržovat databáze dat, zálohovat a optimalizovat chod databáze, identifikovat a řešit problémy databází, provádět technickou údržbu počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky a programovat na základě analytické dokumentace. Seznámíte se s principy multiplexů, provozními režimy radiového přenosu a měřícími metodami v digitální komunikaci.

Ke studiu i praktickým cvičením využijete specializované odborné učebny vybavené studijními materiály a hardwarem firmy CICSO, výukovým prostředím SOTSBI a virtualizačním softwarem firmy ORACLE Corporation. K doplnění vědomostí vám budou k dispozici studijní materiály vytvořené v rámci evropských projektů TECHPEDIA, IPZA aj.

 

 

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A DISTRIBUCE SIGNÁLŮ

Studiem tohoto oboru získáte profesionální znalosti z oblasti komunikačních protokolů, skriptování pomocí skriptovacích a programovacích jazyků pro komunikaci s AV technikou, s procesem vzniku AV řešení od konzultace se zákazníkem přes sestavení a realizaci projektového plánu i konfigurací celých AV systémů.

V procesu vzniku AV řešení se budete zabývat praktickými otázkami programování řídicích systémů. Naučíte se řídit technický provoz a montáže přenosových zařízení, zajišťovat správnou funkci počítačových aplikací, zpracovávat komplexní agendy investičních akcí a náročné odborné činnosti ve všech fázích výstavby přenosových zařízení včetně engineeringu.

Máte možnost získat mezinárodní technologický certifikát CTS (Certified Technology Specialist) v AV, zastřešené mezinárodní asociací InfoComm.
Výuka probíhá ve specializovaných ateliérech školy včetně multimediálního studia. Část odborných předmětů vyučují odborníci z firem, ve kterých probíhají cvičení některých odborných předmětů i odborná praxe. Získáte kvalitní jazykové vzdělávání zaměřené na technickou angličtinu a obchodní komunikaci se zákazníky.

 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

Máte možnost studia ve specializovaných učebnách zabezpečovací techniky, využívajících ke cvičení nejmodernější techniku. Zúčastníte se řady workshopů firem, představujících novinky na trhu. Své profesní znalosti a návrhy můžete dále rozvíjet v učebně 3D stereoskopické projekce za asistence odborníků z praxe.

Naučíte se využívat možnosti technických zařízení tak, abyste byli schopni monitorovat a nastavovat parametry podle požadavků uživatelů, projektovat a koordinovat servis bezpečnostních systémů, udržovat a spravovat banky dat. Naučíte se pracovat s manuály v cizím jazyce. Dlouhodobou praxí v renomovaných firmách získáte možnost budoucího zaměstnání v oboru.

Veškerá odborná výuka probíhá ve specializovaných učebnách zabezpečovací techniky na nejmodernějších, funkčních zařízeních špičkových firem z oblasti zabezpečovací techniky. Do výuky je zařazena řada přednášek a doplňujících workshopů, představujících novinky na trhu.

Své profesní znalosti a návrhy můžete dále rozvíjet v učebně 3D stereoskopické projekce za asistence odborníků z praxe. Výborné uplatnění absolventů na trhu práce.

 

INFORMAČNÍ MANAGEMENT

V rámci oboru informační management si studenti mohou vybrat z následujících specializací:

Podniková informatika / Služby knihoven / Služby muzeí a galerií

Základním vzdělávacím cílem vzdělávacího programu Informační management je poskytnout absolventům vědomosti, dovednosti a návyky, se kterými uspějí při svém budoucím působení v profesi informačního manažera v podmínkách informační společnosti. Studenti mohou volit ze tří studijních zaměření a profilovat se tak konkrétním směrem.

V průběhu studia studenti získají dovednosti využitelné pro provoz a správu informačních systémů podniku. Vyučování se zaměřuje na správu kolekcí elektronických dokumentů a databází, zabezpečování a marketing informačních služeb, realizaci informatických služeb na podporu podnikových procesů, tvorbu informačních zdrojů na Internetu, zpracovávání analýz a podkladů pro rozhodování, správu počítačových sítí.

Studium je realizováno v moderních učebnách, nezbytnou součástí je praxe ve významných podnicích a společnostech. Samozřejmostí je důraz na kvalitní jazykové vzdělání. Výuka probíhá s vysokým důrazem na propojení teorie a praxe. Časté jsou proto přednášky externích odborníků a v neposlední řadě významná podpora zahraničních stáží.