Vzdělávací programy VOŠIS

INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE

(26-47-N/20)

Studenti získají široké znalosti v oblasti informačních technologií a elektrotechniky i vysoce odborné znalosti a dovednosti v oblasti užité grafiky, multimédií, scénáristiky, dramaturgie a postprodukce, včetně práce ve specializovaných profesionálních počítačových programech.

Během studia se studenti naučí navrhnout smysluplný koncept konkrétního výtvarného projektu, prakticky jej zrealizovat a následně obhájit. Výuka je vedena od klasických propagačních médií přes firemní vizuální styl až k vytváření reklamních kampaní. Jedinečné zázemí školy připraví studenty i na náročné úkoly filmové tvorby, od scénáře, 2D a 3D natáčení, až po finalizaci, včetně výroby audio-vizuálních a multimediálních projektů.

Špičkové vybavení školy – 3D laboratoř, 3D tisk, specializované ateliéry, multimediální studio atd. Možnost složení zkoušky z bezpečnostních předpisů dle Vyhl. 50/78 Sb. Kvalitní jazykové vzdělávání, včetně zahraničních výjezdů. Individuální přístup ke studentům. Atraktivní obor se skvělou současností i budoucností.

 

 

Zobrazit studijní plán

Název vyučovacích předmětů

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Období

zimní

letní

zimní

letní

zimní

letní

POVINNÉ PŘEDMĚTY- VŠEOBECNÉ

P

Cv

P

Cv

P

Cv

P

Cv

P

Cv

P

Cv

Matematika

1

2

z

1

2

z,zk

1

2

kz

1

1

z,zk

Základy práva

1

1

z

1

1

z,zk

BOZP

2

0

z,zk

Anglický jazyk

0

3

z

0

3

z

0

3

z,zk

Odborná (technická) angličtina

0

2

z

0

2

z,zk

0

3

z,zk

Ekonomie a management

1

1

kz

1

1

z,zk

POVINNÉ PŘEDMĚTY- ODBORNÉ

Teorie elektrických obvodů

1

2

z

2

1

z,zk

2

1

kz

2

0

z

2

0

z,zk

2

0

z,zk

Základy elektronických obvodů

2

1

kz

Operační systémy (OS)

1

2

kz

Síťové technologie

2

1

z

1

2

z

1

2

z,zk

3D počítačová vizualizace a multimédia

2

0

z

2

1

kz

1

1

kz

1

1

z,zk

Aplikace počítačové grafiky

1

1

kz

2

2

z,zk

Užitá grafika a grafické aplikace

2

2

z

2

2

kz

2

2

kz

1

2

kz

Fotografická a filmová tvorba

1

2

kz

1

1

z

1

1

z,zk

1

2

kz

1

3

z,zk

Algoritmizace a programování

1

2

kz

Programování grafických aplikací

1

1

kz

1

1

z,zk

Programování her a aplikací

1

1

z,zk

Technika pro multimedia

3

0

z

0

2

kz

Seminář k absolventské práci

1

0

z

2

0

z

Projektový management a týmová spolupráce

2

0

z

1

0

z

Odborná praxe

16

z

16

z

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Informační a komunikační technologie 1)

1

1

z

1

1

kz

Zvuk a hudba v multimédiích

1

1

kz

1

1

kz

1

1

z,zk

Scénáristika a dramaturgie

1

1

z

1

1

z

1

1

z

Postprodukce a finalizace

1

1

z

1

1

z

1

1

z

Marketing a média (reklama)

2

0

z

1

0

z

2

0

z

Současné politické a kulturní dění doma a ve světě

1

0

z

1

0

z

Praktikum z matematiky 2)

1

1

z

1

1

kz

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Seminář k 3D grafice

1

1

z

1

1

z

Seminář z programování

1

1

z

1

1

z

Další cizí jazyk (NJ, RJ) – min. 10 osob

1

1

z

1

1

z

1

1

z

1

1

z

1

1

z

1

1

z

Tělesná výchova

1

1

z

1

1

z

1

1

z

1

1

z

1

1

z

1

1

z

INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE

Studenti získají široké znalosti v oblasti informačních technologií a elektrotechniky i vysoce odborné znalosti a dovednosti v oblasti užité grafiky, multimédií, scénáristiky, dramaturgie a postprodukce, včetně práce ve specializovaných profesionálních počítačových programech.

Během studia se studenti naučí navrhnout smysluplný koncept konkrétního výtvarného projektu, prakticky jej zrealizovat a následně obhájit. Výuka je vedena od klasických propagačních médií přes firemní vizuální styl až k vytváření reklamních kampaní. Jedinečné zázemí školy připraví studenty i na náročné úkoly filmové tvorby, od scénáře, 2D a 3D natáčení, až po finalizaci, včetně výroby audio-vizuálních a multimediálních projektů.

Špičkové vybavení školy – 3D laboratoř, 3D tisk, specializované ateliéry, multimediální studio atd. Možnost složení zkoušky z bezpečnostních předpisů dle Vyhl. 50/78 Sb. Kvalitní jazykové vzdělávání, včetně zahraničních výjezdů. Individuální přístup ke studentům. Atraktivní obor se skvělou současností i budoucností.

 

 

PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE

(26-47-N/09)

Získáte odborné znalosti v oblasti síťových, informačních a komunikačních technologií včetně dovedností při správě výpočetních systémů i programového vybavení, instalací, konfigurací a správě operačních systémů všech typů, především v rolích specifických serverů v počítačových sítích.

Naučíte se vytvářet, testovat a ladit počítačové aplikace, nastavovat parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí, udržovat databáze dat, zálohovat a optimalizovat chod databáze, identifikovat a řešit problémy databází, provádět technickou údržbu počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky a programovat na základě analytické dokumentace. Seznámíte se s principy multiplexů, provozními režimy radiového přenosu a měřícími metodami v digitální komunikaci.

Ke studiu i praktickým cvičením využijete specializované odborné učebny vybavené studijními materiály a hardwarem firmy CISCO, výukovým prostředím SOTSBI a virtualizačním softwarem firmy ORACLE Corporation. K doplnění vědomostí vám budou k dispozici studijní materiály vytvořené v rámci evropských projektů TECHPEDIA, IPZA aj.

Zobrazit studijní plán

Název vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Období zimní letní zimní letní zimní letní
POVINNÉ PŘEDMĚTY- VŠEOBECNÉ P Cv P Cv P Cv P Cv P Cv P Cv
Matematika 2 2 z 1 2 z,zk 2 2 kz 1 1 z,zk
Fyzikální základy elektrotechniky 2 0 kz 2 0 kz
Základy práva 1 1 z 1 1 z,zk
BOZP 2 0 z,zk
Anglický jazyk 0 3 z 0 3 z 0 3 z,zk
Odborná (technická) angličtina 0 3 z 0 2 z,zk 0 3 z,zk
Ekonomie a management 1 1 kz 1 1 z,zk
POVINNÉ PŘEDMĚTY- ODBORNÉ
Teorie elektrických obvodů 2 2 z 2 1 z,zk 2 1 kz 2 0 z 2 1 z,zk 2 0 z,zk
Operační systémy 1 2 kz
Síťové operační systémy 2 2 kz
Síťové technologie 2 2 z 2 2 kz 3 2 z 0 2 kz 1 2 z 2 3 z,zk
Digitální technika 2 1 z 1 1 kz 2 2 z,zk
Základy elektronických obvodů 2 2 z,zk
Číslicové zpracování signálů 2 1 z,zk
Přenosové informační systémy 1 1 z 1 2 kz
Seminář k absolventské práci 2 0 z 2 0 z
Odborná praxe 16 z 16 z
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Grafické a informační technologie 1 2 z
Informatika a programování 1 2 kz 2 1 z 1 1 kz 1 1 kz 0 2 z,zk
Grafika a vizualizace 1 2 kz 2 1 z 1 1 kz 1 1 kz 0 2 z,zk
Současné politické a kulturní dění doma a ve světě 0 1 z 0 1 z 0 1 z 0 1 z
Cvičení ze základů elektrotechniky 1) 1 1 kz 0 2 kz
Praktikum z matematiky 2) 1 1 kz 1 1 kz
Společenské vědy 0 1 z 0 1 kz
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Seminář k 3D grafice 1 1 z
Seminář z programování 1 1 z
Další cizí jazyk (NJ, RJ) – min. 10 osob 0 2 z 0 2 kz 0 2 z
Tělesná výchova 0 2 z 0 2 z 0 2 z 0 2 z 0 2 z

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

(26-47-N/17)

Máte možnost studia ve specializovaných učebnách zabezpečovací techniky, využívajících ke cvičení nejmodernější techniku. Zúčastníte se řady workshopů firem, představujících novinky na trhu. Své profesní znalosti a návrhy můžete dále rozvíjet v učebně 3D stereoskopické projekce za asistence odborníků z praxe.

Naučíte se využívat možnosti technických zařízení tak, abyste byli schopni monitorovat a nastavovat parametry podle požadavků uživatelů, projektovat a koordinovat servis bezpečnostních systémů, udržovat a spravovat banky dat. Naučíte se pracovat s manuály v cizím jazyce. Dlouhodobou praxí v renomovaných firmách získáte možnost budoucího zaměstnání v oboru.

Veškerá odborná výuka probíhá ve specializovaných učebnách zabezpečovací techniky na nejmodernějších, funkčních zařízeních špičkových firem z oblasti zabezpečovací techniky. Do výuky je zařazena řada přednášek a doplňujících workshopů, představujících novinky na trhu.

Své profesní znalosti a návrhy můžete dále rozvíjet v učebně 3D stereoskopické projekce za asistence odborníků z praxe. Výborné uplatnění absolventů na trhu práce.

 

Zobrazit studijní plán

Název vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Období zimní letní zimní letní zimní letní
POVINNÉ PŘEDMĚTY- VŠEOBECNÉ P Cv   P Cv   P Cv   P Cv   P Cv   P Cv  
Matematika 2 2 z 1 2 z,zk 2 1 kz 1 1 z,zk
Fyzikální základy elektrotechniky 2 0 kz 2 0 kz
Základy práva 2 1 z 1 1 z,zk
BOZP 2 0 z,zk
Anglický jazyk 0 3 z 0 3 z 0 3 z,zk
Odborná (technická) angličtina 0 3 z 0 2 z,zk 0 3 z,zk
Ekonomika a management 1 1 kz 1 1 kz 1 1 z,zk
POVINNÉ PŘEDMĚTY- ODBORNÉ
Teorie elektrických obvodů 2 2 z 2 1 z,zk 2 1 kz 1 1 z 1 2 z,zk 1 1 z,zk
Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie 1 1 kz 4 3 z,zk 2 1 z,zk 1 2 kz 2 3 z,zk
Elektronické obvody pro bezpečnostní systémy 2 2 z,zk
IKT v bezpečnostních systémech 1 2 kz
Operační systémy (OS) 1 2 kz
Síťové operační systémy 2 2 kz
Síťové technologie 2 2 z 2 2 kz 2 2 z 1 1 kz 1 1 z 1 2 z,zk
Digitální technika 2 1 z 1 1 kz 2 2 z,zk
Přenosové informační systémy 1 1 z 1 1 kz
Seminář k absolventské práci 2 0 z 2 0 z,zk
Odborná praxe 16 z 16 z
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Současné politické a kulturní dění doma a ve světě 0 1 z 0 1 z 0 1 z 0 1 z
Cvičení ze základů elektrotechniky   1) 1 1 kz 0 2 kz
Cvičení z matematiky   2) 1 1 kz 1 1 kz
Společenské vědy 0 1 z 0 1 kz
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Obsluha osobních počítačů 1 1 z
Další cizí jazyk (NJ, RJ) – min. 10 osob 0 2 z 0 2 kz 0 2 z
Tělesná výchova 0 2 z 0 2 z 0 2 z 0 2 z 0 2 z
Programování a vizualizace 1 1 z 1 1 z 1 1 z 1 1 z 1 1 z 1 1 z

INFORMAČNÍ MANAGEMENT

(72-41-N/01)

V rámci oboru informační management si studenti mohou vybrat z následujících specializací:

  • PODNIKOVÁ INFORMATIKA
  • SLUŽBY KNIHOVEN
  • SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ

Základním vzdělávacím cílem vzdělávacího programu Informační management je poskytnout absolventům vědomosti, dovednosti a návyky, se kterými uspějí při svém budoucím působení v profesi informačního manažera v podmínkách informační společnosti. Studenti mohou volit ze tří studijních zaměření a profilovat se tak konkrétním směrem.

V průběhu studia studenti získají dovednosti využitelné pro provoz a správu informačních systémů podniku. Vyučování se zaměřuje na správu kolekcí elektronických dokumentů a databází, zabezpečování a marketing informačních služeb, realizaci informatických služeb na podporu podnikových procesů, tvorbu informačních zdrojů na Internetu, zpracovávání analýz a podkladů pro rozhodování, správu počítačových sítí.

Studium je realizováno v moderních učebnách, nezbytnou součástí je praxe ve významných podnicích a společnostech. Samozřejmostí je důraz na kvalitní jazykové vzdělání. Výuka probíhá s vysokým důrazem na propojení teorie a praxe. Časté jsou proto přednášky externích odborníků a v neposlední řadě významná podpora zahraničních stáží.

Zobrazit studijní plán - Podniková informatika

Název vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Období zimní letní zimní letní zimní letní
POVINNÉ PŘEDMĚTY P Cv   P Cv   P Cv   P Cv   P Cv   P Cv  
Psychologie 2 2 zk
Ekonomie 2 2 zk
Základy práva 2 1 zk
Elektronická dokumentace 1 0 4 zk
Prezentační dovednosti  0 2 zk
Matematické metody 2 2 zk
Aplikace práva 2 1 zk
Elektronická dokumentace 2 0 4 zk
Týmová komunikace 0 2 zk
Ekonomika a řízení 2 2 zk
Úvod do inf. managementu 2 2 zk
Databázové systémy 2 2 zk
Organizace informací a znalostí 2 2 zk
Marketing 2 2 zk
Procesní management 2 2 zk
Projekt 1 2 zk
Seminář k absolventské práci 0 2 z
Anglický jazyk 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz
Odborná praxe 35 z
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
SQL a jeho aplikace pro web 2 2 zk
Projektový management 2 1 zk
Informační zdroje 2 0 zk
Informační systém podniku 2 2 zk
Správa elektronického obsahu 1 2 zk
Webové aplikace 1 2 zk
Počítačové sítě 2 2 zk
Počítačová grafika 1 2 zk
Visual Basic 2 2 zk
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Volitelné moduly 1 4 0 zk
Volitelné moduly 2 0 4 zk
Volitelné moduly 3 4 0 zk
Volitelné moduly 4 0 4 zk

Zobrazit studijní plán - Služby knihoven

Název vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Období zimní letní zimní letní zimní letní
POVINNÉ PŘEDMĚTY P Cv P Cv P Cv P Cv P Cv P Cv
Psychologie 2 2 zk
Ekonomie 2 2 zk
Základy práva 2 1 zk
Elektronická dokumentace 1 0 4 zk
Prezentační dovednosti 0 2 zk
Matematické metody 2 2 zk
Aplikace práva 2 1 zk
Elektronická dokumentace 2 0 4 zk
Týmová komunikace 0 2 zk
Ekonomika a řízení 2 2 zk
Úvod do inf. managementu 2 2 zk
Databázové systémy 2 2 zk
Organizace informací a znalostí 2 2 zk
Marketing 2 2 zk
Procesní management 2 2 zk
Projekt 2 1 zk
Seminář k absolventské práci 0 2 z
Anglický jazyk 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz
Odborná praxe 35 z
POVINNĚ VOLITELNÉ
Informace a společnost 2 2 zk
Management informačních fondů 2 0 zk
Literatura 1 2 1 zk
Informační fondy 1 2 2 zk
Literatura 2 2 1 zk
Paměťové instituce 1 1 2 zk
Informační fondy 2 2 2 zk
Paměťové instituce 2 1 2 zk
Specializované informační systémy 2 2 zk
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Volitelné moduly 1 4 0 zk
Volitelné moduly 2 0 4 zk
Volitelné moduly 3 4 0 zk
Volitelné moduly 4 0 4 zk

Zobrazit studijní plán - Služby muzeí a galerií

Název vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Období zimní letní zimní letní zimní letní
POVINNÉ PŘEDMĚTY P Cv   P Cv   P Cv   P Cv   P Cv   P Cv  
Psychologie 2 2 zk
Ekonomie 2 2 zk
Základy práva 2 1 zk
Elektronická dokumentace 1 0 4 zk
Prezentační dovednosti 0 2 zk
Matematické metody 2 2 zk
Aplikace práva 2 1 zk
Elektronická dokumentace 2 0 4 zk
Týmová komunikace 0 2 zk
Ekonomika a řízení 2 2 zk
Úvod do inf. managementu 2 2 zk
Databázové systémy 2 2 zk
Organizace informací a znalostí 2 2 zk
Marketing 2 2 zk
Procesní management 2 2 zk
Projekt 1 2 zk
Seminář k absolventské práci 0 2 z
Odborná praxe 35 z
Anglický jazyk 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz
POVINNĚ VOLITELNÉ
Kulturní dědictví v regionu 2 2 zk
Úvod do muzeologie 2 0 zk
Kulturologie 2 1 zk
Společenské vědy v muzeích 2 2 zk
Základy ochrany a péče o sbírky 1 2 zk
Sbírky výtvarných děl 1 2 zk
Základy muz. dokumentace vývoje přírody 2 2 zk
Národní kulturní dědictví 2 2 zk
Struktura výtvarného a hudebního díla 2 3 zk
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Volitelné moduly 1 4 0 zk
Volitelné moduly 2 0 4 zk
Volitelné moduly 3 4 0 zk
Volitelné moduly 4 0 4 zk

INFORMAČNÍ MANAGEMENT

V rámci oboru informační management si studenti mohou vybrat z následujících specializací:

  • PODNIKOVÁ INFORMATIKA
  •  SLUŽBY KNIHOVEN
  • SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ

Základním vzdělávacím cílem vzdělávacího programu Informační management je poskytnout absolventům vědomosti, dovednosti a návyky, se kterými uspějí při svém budoucím působení v profesi informačního manažera v podmínkách informační společnosti. Studenti mohou volit ze tří studijních zaměření a profilovat se tak konkrétním směrem.

V průběhu studia studenti získají dovednosti využitelné pro provoz a správu informačních systémů podniku. Vyučování se zaměřuje na správu kolekcí elektronických dokumentů a databází, zabezpečování a marketing informačních služeb, realizaci informatických služeb na podporu podnikových procesů, tvorbu informačních zdrojů na Internetu, zpracovávání analýz a podkladů pro rozhodování, správu počítačových sítí.

Studium je realizováno v moderních učebnách, nezbytnou součástí je praxe ve významných podnicích a společnostech. Samozřejmostí je důraz na kvalitní jazykové vzdělání. Výuka probíhá s vysokým důrazem na propojení teorie a praxe. Časté jsou proto přednášky externích odborníků a v neposlední řadě významná podpora zahraničních stáží.

INFORMAČNÍ MÉDIA A SLUŽBY

(72-41-N/03)

Během studia  oboru Informační média a služby se naučíte efektivně ovládat a tvůrčím způsobem využívat nejmodernější metody a procesy spojené s informačními médii a službami.

Nepřehlédnutelným benefitem bude schopnost nejen technicky, ale i organizačně pečovat o publikační aktivity pracoviště. Studium vás dokonale připraví na tyto pozice: specialista informačních služeb, analytik médií, správce informačních zdrojů nebo správce elektronického obsahu.

 

Zobrazit studijní plán

Název vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Období zimní letní zimní letní zimní letní
POVINNÉ PŘEDMĚTY P Cv P Cv P Cv P Cv P Cv P Cv
Psychologie 2 2 zk
Ekonomie 2 2 zk
Základy práva 2 1 zk
Elektronická dokumentace 0 4 zk
Prezentační dovednosti 0 2 zk
Média a společnost 2 2 zk
Právo v informační společnosti 2 1 zk
Počítačová grafika 2 2 zk
Týmová komunikace 0 2 zk
Ekonomika a řízení 2 2 zk
Úvod do inf. managementu 2 2 zk
Databázové systémy 2 2 zk
Základy marketingu služeb 2 2 zk
Správa elektronického obsahu 2 2 zk
Webové aplikace 2 2 zk
Informační architektura 0 2 zk
Informační a komunikační technologie 1 2 zk
Projekt 1 2 zk
Vizuální komunikace firem 2 2 zk
Seminář k absolventské práci 2 0 zk
Anglický jazyk 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz
Odborná praxe 35 z
POVINNĚ VOLITELNÉ
Organizace informací a znalostí 2 2 zk
Nová média 2 2 zk
Rešeršní strategie a systémy 2 2 zk
Digitální knihovny a archivy 2 2 zk
Obchodní a firemní informace 2 0 zk
Úvod do dobývání znalostí z databází 0 4 zk
Znalostní systémy 2 1 zk
Základy multimediální tvorby 2 2 zk
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Volitelné moduly 4 0 zk
Volitelné moduly 0 4 zk