Vzdělávací programy VOŠIS

INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE
(26-47-N/20)

Studenti získají široké znalosti v oblasti informačních technologií a elektrotechniky i vysoce odborné znalosti a dovednosti v oblasti užité grafiky, multimédií, scénáristiky, dramaturgie a postprodukce, včetně práce ve specializovaných profesionálních počítačových programech.

Během studia se studenti naučí navrhnout smysluplný koncept konkrétního výtvarného projektu, prakticky jej zrealizovat a následně obhájit. Výuka je vedena od klasických propagačních médií přes firemní vizuální styl až k vytváření reklamních kampaní. Jedinečné zázemí školy připraví studenty i na náročné úkoly filmové tvorby, od scénáře, 2D a 3D natáčení, až po finalizaci, včetně výroby audio-vizuálních a multimediálních projektů.

Špičkové vybavení školy – 3D laboratoř, 3D tisk, specializované ateliéry, multimediální studio atd. Možnost složení zkoušky z bezpečnostních předpisů dle Vyhl. 50/78 Sb. Kvalitní jazykové vzdělávání, včetně zahraničních výjezdů. Individuální přístup ke studentům. Atraktivní obor se skvělou současností i budoucností.

 

 

Zobrazit studijní plán

Název vyučovacích předmětů

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Období

zimní

letní

zimní

letní

zimní

letní

POVINNÉ PŘEDMĚTY- VŠEOBECNÉ

P

Cv

P

Cv

P

Cv

P

Cv

P

Cv

P

Cv

Matematika

1

2

z

1

2

z,zk

1

2

kz

1

1

z,zk

Základy práva

1

1

z

1

1

z,zk

BOZP

2

0

z,zk

Anglický jazyk

0

3

z

0

3

z

0

3

z,zk

Odborná (technická) angličtina

0

2

z

0

2

z,zk

0

3

z,zk

Ekonomie a management

1

1

kz

1

1

z,zk

POVINNÉ PŘEDMĚTY- ODBORNÉ

Teorie elektrických obvodů

1

2

z

2

1

z,zk

2

1

kz

2

0

z

2

0

z,zk

2

0

z,zk

Základy elektronických obvodů

2

1

kz

Operační systémy (OS)

1

2

kz

Síťové technologie

2

1

z

1

2

z

1

2

z,zk

3D počítačová vizualizace a multimédia

2

0

z

2

1

kz

1

1

kz

1

1

z,zk

Aplikace počítačové grafiky

1

1

kz

2

2

z,zk

Užitá grafika a grafické aplikace

2

2

z

2

2

kz

2

2

kz

1

2

kz

Fotografická a filmová tvorba

1

2

kz

1

1

z

1

1

z,zk

1

2

kz

1

3

z,zk

Algoritmizace a programování

1

2

kz

Programování grafických aplikací

1

1

kz

1

1

z,zk

Programování her a aplikací

1

1

z,zk

Technika pro multimedia

3

0

z

0

2

kz

Seminář k absolventské práci

1

0

z

2

0

z

Projektový management a týmová spolupráce

2

0

z

1

0

z

Odborná praxe

16

z

16

z

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Informační a komunikační technologie 1)

1

1

z

1

1

kz

Zvuk a hudba v multimédiích

1

1

kz

1

1

kz

1

1

z,zk

Scénáristika a dramaturgie

1

1

z

1

1

z

1

1

z

Postprodukce a finalizace

1

1

z

1

1

z

1

1

z

Marketing a média (reklama)

2

0

z

1

0

z

2

0

z

Současné politické a kulturní dění doma a ve světě

1

0

z

1

0

z

Praktikum z matematiky 2)

1

1

z

1

1

kz

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Seminář k 3D grafice

1

1

z

1

1

z

Seminář z programování

1

1

z

1

1

z

Další cizí jazyk (NJ, RJ) – min. 10 osob

1

1

z

1

1

z

1

1

z

1

1

z

1

1

z

1

1

z

Tělesná výchova

1

1

z

1

1

z

1

1

z

1

1

z

1

1

z

1

1

z

INFORMAČNÍ MANAGEMENT SLUŽEB A MÉDIÍ

(72-41-N/04)

Nový vzdělávací program od 1.9.2024

Vzdělávací program má vliv pro formování odborníků, kteří budou vykonávat profesi informačního manažera v podmínkách informační společnosti. Program poskytuje nejen znalosti a dovednosti dle jednotlivých zaměření, ale naplňuje i řadu společenských ukazatelů, které jsou nezbytné pro rozvoj moderní informatické společnosti.  

Podniková informatika – vzdělávání je zaměřeno na oblast návrhu databází, správu, vývoj, technickou a funkční analýzu podnikového informačního systému, osvojení si základních pojmů z oblasti softwarového inženýrství a informační architektury a činnosti prováděné projektovým managementem. 

Služby knihoven a muzeí vzdělávání je zaměřeno na péči o knihovní a muzejní sbírky a jejich ochranu, společenské vědy v muzeích, umění a umělecké styly, národní kulturní dědictví i praktické používání   systémů pro evidenci a dokumentaci sbírek v muzeích, galeriích a knihovnách. 

 Média a službyvzdělávání je zaměřeno na propojení projektového managementu s praktickými znalostmi a dovednostmi grafického designu s webovými technologiemi, návrh vlastního programovacího a značkovacího jazyka a jeho praktickou aplikaci, orientaci ve webových standardech a jejich uplatnění v praxi. 

Zobrazit studijní plán - Podniková informatika

Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník
T P T P T P T P T P T P
ZO LO ZO LO ZO LO
POVINNÉ PŘEDMĚTY
Anglický jazyk 3 0 kz 3 0 kz 3 0 kz 3 0 kz 3 0 kz 1 1 kz
Psychologie 2 2 zk                              
Ekonomie 2 2 zk                              
Základy práva 2 1 zk                              
Prezentační dovednosti 0 2 zk                              
Elektronická dokumentace 1 3 zk 1 3 zk                        
Aplikace práva       2 1 zk                        
Týmová komunikace       0 2 zk                        
Ekonomika a řízení       2 2 zk                        
Rešeršní strategie             2 2 zk                  
Organizace informací a znalostí              2 2 zk                  
Marketing             2 2 zk                  
Projekt                   1 2 kz            
Seminář k absolventské práci                         1 0 z 2 0 z
Současné politické a kulturní dění doma a ve světě  1 0 z 1 0 kz                        
Operační systémy 1 2 kz                              
Odborná praxe                   0 16 z 0 16 z 0 16 z
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
SQL a jeho aplikace pro web              2 2 zk                  
Projektový management                    2 1 zk            
Informační zdroje        2 1 kz                        
Informační systém podniku                    2 2 zk 2 1 z      
Správa elektronického obsahu                         1 2 kz      
Webové aplikace              1 2 kz                  
Počítačové sítě                               1 3 zk
Počítačová grafika a vizualizace        1 3 kz                        
PHP                          1 2 kz      
Korporátní identita                               1 1 kz
UML diagramy                         2 2 zk      
Multimediální tvorba                                2 2 zk
Algoritmizace a programování                    2 2 zk            
Fotografická tvorba              1 2 kz                  
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Další cizí jazyk – německý  (min. 10 osob) 2 0 z 2 0 z                        
Další cizí jazyk – portugalský (min. 10 osob) 2 0 z 2 0 z                        
Databázové systémy pro PI        2 2 z                        
Odborná angličtina pro PI                               0 1 z

Zobrazit studijní plán - Služby knihoven a muzeí

Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník
T P T P T P T P T P T P
ZO LO ZO LO ZO LO
POVINNÉ PŘEDMĚTY
Anglický
jazyk
3 0 kz 3 0 kz 3 0 kz 3 0 kz 3 0 kz 1 1 kz
Psychologie 2 2 zk                              
Ekonomie 2 2 zk                              
Základy práva 2 1 zk                              
Prezentační dovednosti 0 2 zk                              
Elektronická dokumentace 1 3 zk 1 3 zk                        
Aplikace práva       2 1 zk                        
Týmová komunikace       0 2 zk                        
Ekonomika a řízení A       2 2 zk                        
Rešeršní strategie             2 2 zk                  
Organizace informací a znalostí              2 2 zk                  
Marketing             2 2 zk                  
Projekt                   1 2 kz            
Seminář k absolventské práci                         1 0 z 2 0 z
Současné politické a kulturní dění doma a ve světě  1 0 z 1 0 kz                        
Operační systémy 1 2 kz                              
Odborná praxe                   0 16 z 0 16 z 0 16 z
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Úvod do muzeologie             1 1 kz                  
Zabezpečení muzeí a knihoven        2 0 z                        
Literatura        2 1 z 2 1 kz                  
Základy ochrany a péče o sbírky                   1 2 zk            
Sbírky výtvarných děl                               1 2 kz
Základy knihovnické a muzejní dokumentace                    1 3 kz 1 2 kz 0 1 z
Národní kulturní dědictví       1 2 kz 1 2 kz                  
Umění a umělecké styly                          2 1 kz 2 1 zk
Management informačních fondů                    1 1 kz            
Digitalizace a virtualizace předmětů a sbírek       1 1 z 1 2 kz                  
Společnost v mediálním světě pro KM                   1 1 z            
Paměťové instituce                          1 2 kz 1 2 zk
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Další cizí jazyk – německý  (min. 10 osob) 2 0 z 2 0 z                        
Další cizí jazyk – portugalský (min. 10 osob) 2 0 z 2 0 z                        
Společenské vědy v muzeích                          2 2 kz      
Odborná angličtina pro KM                               0 1 z

Zobrazit studijní plán - Média a služby

Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník
T P T P T P T P T P T P
ZO LO ZO LO ZO LO
POVINNÉ PŘEDMĚTY
Anglický jazyk 3 0 kz 3 0 kz 3 0 kz 3 0 kz 3 0 kz 1 1 kz
Psychologie 2 2 zk                              
Ekonomie 2 2 zk                              
Základy práva 2 1 zk                              
Prezentační dovednosti 0 2 zk                              
Elektronická dokumentace 1 3 zk 1 3 zk                        
Aplikace práva       2 1 zk                        
Týmová komunikace       0 2 zk                        
Ekonomika a řízení       2 2 zk                        
Rešeršní strategie             2 2 zk                  
Organizace informací a znalostí              2 2 zk                  
Marketing             2 2 zk                  
Projekt                   1 2 kz            
Seminář k absolventské práci                         1 0 z 2 0 z
Současné politické a kulturní dění doma a ve světě  1 0 z 1 0 kz                        
Operační systémy 1 2 kz                              
Odborná praxe                   0 16 z 0 16 z 0 16 z
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Počítačové sítě                                1 3 zk
Projektový management                    2 1 zk            
Společnost v mediálním světě pro MS       1 1 kz                        
Digitální knihovny a archivy              2 2 zk                  
Obchodní a firemní informace                    1 1 kz            
Dobývání znalostí z databází                          1 3 kz      
Fotografická tvorba             1 2 kz                  
Multimediální tvorba                                2 2 zk
Informační zdroje        2 1 kz                        
Moderní digitální technologie                               1 1 kz
Procesní management                          2 1 kz      
Webové aplikace a technologie              1 2 zk 1 3 zk            
Značkovací jazyky a technologie                    1 1 kz 2 2 zk      
Digitální grafika                          2 2 zk      
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Další cizí jazyk – německý  (min. 10 osob) 2 0 z 2 0 z                        
Další cizí jazyk – portugalský (min. 10 osob) 2 0 z 2 0 z                        
Databázové
systémy pro MS 
      2 2 z                        
Odborná angličtina pro MS                               0 1 z

SÍŤOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNOLOGIE 

(26-47-N/28)

Nový vzdělávací program od 1.9.2024

Vzdělávací program má vliv na formování odborníků, kteří budou schopni plnit náročné úkoly v oblasti projektování, vývoje a řízení informačních komunikačních systémů či bezpečnostních systémů ve specializovaných organizacích. A to zejména v oblasti veřejné správy i v komerční sféře dle zaměření vzdělávacího programu. Vzhledem k vysokému počtu hodin odborné praxe získají absolventi vzdělávacího programu také praktické dovednosti pro efektivní využití teoretického přípravy.

Síťové technologie – vzdělávání je zaměřeno na oblast návrhu databází, správu a rozvoj technické a funkční analýzy informačních systémů, správu operačních systémů a sítí, vyhodnocování závažnosti bezpečnostních incidentů a projektovou činnost v oblasti síťových technologií. 

Zabezpečovací technologie – vzdělávání je zaměřeno na návrhy, tvorbu a správu bezpečnostních systémů, analýzu bezpečnostních rizik, ochranu majetku a osob ve veřejné správě i v komerční sféře. 

 

Zobrazit studijní plán - Síťové technologie

Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník
T P T P T P T P T P T P
ZO LO ZO LO ZO LO
POVINNÉ PŘEDMĚTY
Anglický jazyk  3 0 kz 3 0 kz 3 0 zk
BOZP 1 0 zk
Ekonomie  4 0 kz
Praktikum z matematiky  4 0 z 3 0 Z
Základy práva  2 0 kz
Aplikace práva  2 0 kz
Matematika 4 0 kz 2 0 z
Odborná technická angličtina  2 0 kz 2 0 kz 2 0 zk
Elektrotechnika A 2 2 kz 2 2 kz
Operační systémy  1 3 kz
Digitální technika  1 2 z 3 2 zk
Teorie elektrických obvodů 2 1 kz 2 1 kz 2 1 kz 2 0 zk
Odborná praxe 0 7 z 0 14 z 0 14 z 0 16 z
Seminář k absolventské práci  1 0 z 2 0 z
Webové aplikace  1 3 kz
Databáze  2 1 kz
Správa elektronického obsahu  1 3 kz
Moderní digitální technologie  2 1 z
Prezentační dovednosti  0 2 kz
Společnost v mediálním světě  1 1 kz
Elektronická dokumentace  1 2 z 1 1 z
Týmová komunikace 0 2 kz
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Přenosové informační systémy  1 2 z
Bezpečnostní aplikace pro ST 1 2 z 1 2 kz
Elektronické obvody a měření pro ST 1 2 zk
Síťové technologie pro ST A 1 3 z 1 3 kz 1 2 zk 1 3 zk 1 3 zk
Projekt pro ST  1 2 kz
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Další cizí jazyk – německý  (min. 10 osob) 2 0 z 2 0 z
Další cizí jazyk – portugalský (min. 10 osob) 2 0 z 2 0 z
Grafika a vizualizace  1 1 z 1 2 kz
Současné politické a kulturní dění doma a ve světě 1 0 z 1 0 z
Projektová technická angličtina pro ST  0 2 z 0 2 kz

Zobrazit studijní plán - Zabezpečovací technologie

Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník
T P T P T P T P T P T P
ZO LO ZO LO ZO LO
POVINNÉ PŘEDMĚTY
Anglický jazyk  3 0 kz 3 0 kz 3 0 zk
BOZP 1 0 zk
Ekonomie  4 0 kz
Praktikum z matematiky  4 0 z 3 0 Z
Základy práva  2 0 kz
Aplikace práva  2 0 kz
Matematika 4 0 kz 2 0 z
Odborná technická angličtina  2 0 kz 2 0 kz 2 0 zk
Elektrotechnika 2 2 kz 2 2 kz
Operační systémy  1 3 kz
Digitální technika  1 2 z 3 2 zk
Teorie elektrických obvodů 2 1 kz 2 1 kz 2 1 kz 2 0 zk
Odborná praxe 0 7 z 0 14 z 0 14 z 0 16 z
Seminář k absolventské práci  1 0 z 2 0 z
Webové aplikace  1 3 kz
Databáze  2 1 kz
Správa elektronického obsahu  1 3 kz
Moderní digitální technologie  2 1 z
Prezentační dovednosti  0 2 kz
Společnost v mediálním světě  1 1 kz
Elektronická dokumentace  1 2 z 1 1 z
Týmová komunikace 0 2 kz
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Síťové technologie pro ZT   1 2 z 1 2 z 1 2 kz
Elektronické obvody a měření pro ZT 1 2 zk
Bezpečnostní aplikace ZT A 1 3 z 1 3 kz 1 2 kz 1 3 kz 1 3 zk
Projekt pro ZT  1 2 kz
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Další cizí jazyk – německý  (min. 10 osob) 2 0 z 2 0 z
Další cizí jazyk – portugalský (min. 10 osob) 2 0 z 2 0 z
Grafika a vizualizace  1 1 z 1 2 kz
Současné politické a kulturní dění doma a ve světě 1 0 z 1 0 z
Projektová technická angličtina pro ZT 0 2 z 0 2 kz

PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE

(26-47-N/09)

Získáte odborné znalosti v oblasti síťových, informačních a komunikačních technologií včetně dovedností při správě výpočetních systémů i programového vybavení, instalací, konfigurací a správě operačních systémů všech typů, především v rolích specifických serverů v počítačových sítích.

Naučíte se vytvářet, testovat a ladit počítačové aplikace, nastavovat parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí, udržovat databáze dat, zálohovat a optimalizovat chod databáze, identifikovat a řešit problémy databází, provádět technickou údržbu počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky a programovat na základě analytické dokumentace. Seznámíte se s principy multiplexů, provozními režimy radiového přenosu a měřícími metodami v digitální komunikaci.

Ke studiu i praktickým cvičením využijete specializované odborné učebny vybavené studijními materiály a hardwarem firmy CISCO, výukovým prostředím SOTSBI a virtualizačním softwarem firmy ORACLE Corporation. K doplnění vědomostí vám budou k dispozici studijní materiály vytvořené v rámci evropských projektů TECHPEDIA, IPZA aj.

Zobrazit studijní plán

Název vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Období zimní letní zimní letní zimní letní
POVINNÉ PŘEDMĚTY- VŠEOBECNÉ P Cv P Cv P Cv P Cv P Cv P Cv
Matematika 2 2 z 1 2 z,zk 2 2 kz 1 1 z,zk
Fyzikální základy elektrotechniky 2 0 kz 2 0 kz
Základy práva 1 1 z 1 1 z,zk
BOZP 2 0 z,zk
Anglický jazyk 0 3 z 0 3 z 0 3 z,zk
Odborná (technická) angličtina 0 3 z 0 2 z,zk 0 3 z,zk
Ekonomie a management 1 1 kz 1 1 z,zk
POVINNÉ PŘEDMĚTY- ODBORNÉ
Teorie elektrických obvodů 2 2 z 2 1 z,zk 2 1 kz 2 0 z 2 1 z,zk 2 0 z,zk
Operační systémy 1 2 kz
Síťové operační systémy 2 2 kz
Síťové technologie 2 2 z 2 2 kz 3 2 z 0 2 kz 1 2 z 2 3 z,zk
Digitální technika 2 1 z 1 1 kz 2 2 z,zk
Základy elektronických obvodů 2 2 z,zk
Číslicové zpracování signálů 2 1 z,zk
Přenosové informační systémy 1 1 z 1 2 kz
Seminář k absolventské práci 2 0 z 2 0 z
Odborná praxe 16 z 16 z
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Grafické a informační technologie 1 2 z
Informatika a programování 1 2 kz 2 1 z 1 1 kz 1 1 kz 0 2 z,zk
Grafika a vizualizace 1 2 kz 2 1 z 1 1 kz 1 1 kz 0 2 z,zk
Současné politické a kulturní dění doma a ve světě 0 1 z 0 1 z 0 1 z 0 1 z
Cvičení ze základů elektrotechniky 1) 1 1 kz 0 2 kz
Praktikum z matematiky 2) 1 1 kz 1 1 kz
Společenské vědy 0 1 z 0 1 kz
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Seminář k 3D grafice 1 1 z
Seminář z programování 1 1 z
Další cizí jazyk (NJ, RJ) – min. 10 osob 0 2 z 0 2 kz 0 2 z
Tělesná výchova 0 2 z 0 2 z 0 2 z 0 2 z 0 2 z

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

(26-47-N/17)

Máte možnost studia ve specializovaných učebnách zabezpečovací techniky, využívajících ke cvičení nejmodernější techniku. Zúčastníte se řady workshopů firem, představujících novinky na trhu. Své profesní znalosti a návrhy můžete dále rozvíjet v učebně 3D stereoskopické projekce za asistence odborníků z praxe.

Naučíte se využívat možnosti technických zařízení tak, abyste byli schopni monitorovat a nastavovat parametry podle požadavků uživatelů, projektovat a koordinovat servis bezpečnostních systémů, udržovat a spravovat banky dat. Naučíte se pracovat s manuály v cizím jazyce. Dlouhodobou praxí v renomovaných firmách získáte možnost budoucího zaměstnání v oboru.

Veškerá odborná výuka probíhá ve specializovaných učebnách zabezpečovací techniky na nejmodernějších, funkčních zařízeních špičkových firem z oblasti zabezpečovací techniky. Do výuky je zařazena řada přednášek a doplňujících workshopů, představujících novinky na trhu.

Své profesní znalosti a návrhy můžete dále rozvíjet v učebně 3D stereoskopické projekce za asistence odborníků z praxe. Výborné uplatnění absolventů na trhu práce.

 

Zobrazit studijní plán

Název vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Období zimní letní zimní letní zimní letní
POVINNÉ PŘEDMĚTY- VŠEOBECNÉ P Cv   P Cv   P Cv   P Cv   P Cv   P Cv  
Matematika 2 2 z 1 2 z,zk 2 1 kz 1 1 z,zk
Fyzikální základy elektrotechniky 2 0 kz 2 0 kz
Základy práva 2 1 z 1 1 z,zk
BOZP 2 0 z,zk
Anglický jazyk 0 3 z 0 3 z 0 3 z,zk
Odborná (technická) angličtina 0 3 z 0 2 z,zk 0 3 z,zk
Ekonomika a management 1 1 kz 1 1 kz 1 1 z,zk
POVINNÉ PŘEDMĚTY- ODBORNÉ
Teorie elektrických obvodů 2 2 z 2 1 z,zk 2 1 kz 1 1 z 1 2 z,zk 1 1 z,zk
Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie 1 1 kz 4 3 z,zk 2 1 z,zk 1 2 kz 2 3 z,zk
Elektronické obvody pro bezpečnostní systémy 2 2 z,zk
IKT v bezpečnostních systémech 1 2 kz
Operační systémy (OS) 1 2 kz
Síťové operační systémy 2 2 kz
Síťové technologie 2 2 z 2 2 kz 2 2 z 1 1 kz 1 1 z 1 2 z,zk
Digitální technika 2 1 z 1 1 kz 2 2 z,zk
Přenosové informační systémy 1 1 z 1 1 kz
Seminář k absolventské práci 2 0 z 2 0 z,zk
Odborná praxe 16 z 16 z
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Současné politické a kulturní dění doma a ve světě 0 1 z 0 1 z 0 1 z 0 1 z
Cvičení ze základů elektrotechniky   1) 1 1 kz 0 2 kz
Cvičení z matematiky   2) 1 1 kz 1 1 kz
Společenské vědy 0 1 z 0 1 kz
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Obsluha osobních počítačů 1 1 z
Další cizí jazyk (NJ, RJ) – min. 10 osob 0 2 z 0 2 kz 0 2 z
Tělesná výchova 0 2 z 0 2 z 0 2 z 0 2 z 0 2 z
Programování a vizualizace 1 1 z 1 1 z 1 1 z 1 1 z 1 1 z 1 1 z

INFORMAČNÍ MANAGEMENT

(72-41-N/01)

V rámci oboru informační management si studenti mohou vybrat z následujících specializací:

  • PODNIKOVÁ INFORMATIKA
  • SLUŽBY KNIHOVEN
  • SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ

Základním vzdělávacím cílem vzdělávacího programu Informační management je poskytnout absolventům vědomosti, dovednosti a návyky, se kterými uspějí při svém budoucím působení v profesi informačního manažera v podmínkách informační společnosti. Studenti mohou volit ze tří studijních zaměření a profilovat se tak konkrétním směrem.

V průběhu studia studenti získají dovednosti využitelné pro provoz a správu informačních systémů podniku. Vyučování se zaměřuje na správu kolekcí elektronických dokumentů a databází, zabezpečování a marketing informačních služeb, realizaci informatických služeb na podporu podnikových procesů, tvorbu informačních zdrojů na Internetu, zpracovávání analýz a podkladů pro rozhodování, správu počítačových sítí.

Studium je realizováno v moderních učebnách, nezbytnou součástí je praxe ve významných podnicích a společnostech. Samozřejmostí je důraz na kvalitní jazykové vzdělání. Výuka probíhá s vysokým důrazem na propojení teorie a praxe. Časté jsou proto přednášky externích odborníků a v neposlední řadě významná podpora zahraničních stáží.

Zobrazit studijní plán - Podniková informatika

Název vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Období zimní letní zimní letní zimní letní
POVINNÉ PŘEDMĚTY P Cv   P Cv   P Cv   P Cv   P Cv   P Cv  
Psychologie 2 2 zk
Ekonomie 2 2 zk
Základy práva 2 1 zk
Elektronická dokumentace 1 0 4 zk
Prezentační dovednosti  0 2 zk
Matematické metody 2 2 zk
Aplikace práva 2 1 zk
Elektronická dokumentace 2 0 4 zk
Týmová komunikace 0 2 zk
Ekonomika a řízení 2 2 zk
Úvod do inf. managementu 2 2 zk
Databázové systémy 2 2 zk
Organizace informací a znalostí 2 2 zk
Marketing 2 2 zk
Procesní management 2 2 zk
Projekt 1 2 zk
Seminář k absolventské práci 0 2 z
Anglický jazyk 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz
Odborná praxe 35 z
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
SQL a jeho aplikace pro web 2 2 zk
Projektový management 2 1 zk
Informační zdroje 2 0 zk
Informační systém podniku 2 2 zk
Správa elektronického obsahu 1 2 zk
Webové aplikace 1 2 zk
Počítačové sítě 2 2 zk
Počítačová grafika 1 2 zk
Visual Basic 2 2 zk
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Volitelné moduly 1 4 0 zk
Volitelné moduly 2 0 4 zk
Volitelné moduly 3 4 0 zk
Volitelné moduly 4 0 4 zk

Zobrazit studijní plán - Služby knihoven

Název vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Období zimní letní zimní letní zimní letní
POVINNÉ PŘEDMĚTY P Cv P Cv P Cv P Cv P Cv P Cv
Psychologie 2 2 zk
Ekonomie 2 2 zk
Základy práva 2 1 zk
Elektronická dokumentace 1 0 4 zk
Prezentační dovednosti 0 2 zk
Matematické metody 2 2 zk
Aplikace práva 2 1 zk
Elektronická dokumentace 2 0 4 zk
Týmová komunikace 0 2 zk
Ekonomika a řízení 2 2 zk
Úvod do inf. managementu 2 2 zk
Databázové systémy 2 2 zk
Organizace informací a znalostí 2 2 zk
Marketing 2 2 zk
Procesní management 2 2 zk
Projekt 2 1 zk
Seminář k absolventské práci 0 2 z
Anglický jazyk 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz
Odborná praxe 35 z
POVINNĚ VOLITELNÉ
Informace a společnost 2 2 zk
Management informačních fondů 2 0 zk
Literatura 1 2 1 zk
Informační fondy 1 2 2 zk
Literatura 2 2 1 zk
Paměťové instituce 1 1 2 zk
Informační fondy 2 2 2 zk
Paměťové instituce 2 1 2 zk
Specializované informační systémy 2 2 zk
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Volitelné moduly 1 4 0 zk
Volitelné moduly 2 0 4 zk
Volitelné moduly 3 4 0 zk
Volitelné moduly 4 0 4 zk

Zobrazit studijní plán - Služby muzeí a galerií

Název vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Období zimní letní zimní letní zimní letní
POVINNÉ PŘEDMĚTY P Cv   P Cv   P Cv   P Cv   P Cv   P Cv  
Psychologie 2 2 zk
Ekonomie 2 2 zk
Základy práva 2 1 zk
Elektronická dokumentace 1 0 4 zk
Prezentační dovednosti 0 2 zk
Matematické metody 2 2 zk
Aplikace práva 2 1 zk
Elektronická dokumentace 2 0 4 zk
Týmová komunikace 0 2 zk
Ekonomika a řízení 2 2 zk
Úvod do inf. managementu 2 2 zk
Databázové systémy 2 2 zk
Organizace informací a znalostí 2 2 zk
Marketing 2 2 zk
Procesní management 2 2 zk
Projekt 1 2 zk
Seminář k absolventské práci 0 2 z
Odborná praxe 35 z
Anglický jazyk 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz
POVINNĚ VOLITELNÉ
Kulturní dědictví v regionu 2 2 zk
Úvod do muzeologie 2 0 zk
Kulturologie 2 1 zk
Společenské vědy v muzeích 2 2 zk
Základy ochrany a péče o sbírky 1 2 zk
Sbírky výtvarných děl 1 2 zk
Základy muz. dokumentace vývoje přírody 2 2 zk
Národní kulturní dědictví 2 2 zk
Struktura výtvarného a hudebního díla 2 3 zk
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Volitelné moduly 1 4 0 zk
Volitelné moduly 2 0 4 zk
Volitelné moduly 3 4 0 zk
Volitelné moduly 4 0 4 zk

INFORMAČNÍ MÉDIA A SLUŽBY

(72-41-N/03)

Během studia  oboru Informační média a služby se naučíte efektivně ovládat a tvůrčím způsobem využívat nejmodernější metody a procesy spojené s informačními médii a službami.

Nepřehlédnutelným benefitem bude schopnost nejen technicky, ale i organizačně pečovat o publikační aktivity pracoviště. Studium vás dokonale připraví na tyto pozice: specialista informačních služeb, analytik médií, správce informačních zdrojů nebo správce elektronického obsahu.

 

Zobrazit studijní plán

Název vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Období zimní letní zimní letní zimní letní
POVINNÉ PŘEDMĚTY P Cv P Cv P Cv P Cv P Cv P Cv
Psychologie 2 2 zk
Ekonomie 2 2 zk
Základy práva 2 1 zk
Elektronická dokumentace 0 4 zk
Prezentační dovednosti 0 2 zk
Média a společnost 2 2 zk
Právo v informační společnosti 2 1 zk
Počítačová grafika 2 2 zk
Týmová komunikace 0 2 zk
Ekonomika a řízení 2 2 zk
Úvod do inf. managementu 2 2 zk
Databázové systémy 2 2 zk
Základy marketingu služeb 2 2 zk
Správa elektronického obsahu 2 2 zk
Webové aplikace 2 2 zk
Informační architektura 0 2 zk
Informační a komunikační technologie 1 2 zk
Projekt 1 2 zk
Vizuální komunikace firem 2 2 zk
Seminář k absolventské práci 2 0 zk
Anglický jazyk 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz 0 3 kz
Odborná praxe 35 z
POVINNĚ VOLITELNÉ
Organizace informací a znalostí 2 2 zk
Nová média 2 2 zk
Rešeršní strategie a systémy 2 2 zk
Digitální knihovny a archivy 2 2 zk
Obchodní a firemní informace 2 0 zk
Úvod do dobývání znalostí z databází 0 4 zk
Znalostní systémy 2 1 zk
Základy multimediální tvorby 2 2 zk
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Volitelné moduly 4 0 zk
Volitelné moduly 0 4 zk