Informace pro studenty

 

  Luxová Anna : Zápisy pro školní rok 2024/2025 a školení BOZP, PO a Školní řád - 1. ročník

  02.07.2024
  Pro vzdělávací programy:
  72-41-N/01 INFORMAČNÍ MANAGEMENT - zaměření:
  o Podniková informatika
  o Služby muzeí a galerií
  o Služby knihoven

  72-41-N/03 INFORMAČNÍ MÉDIA A SLUŽBY
  72-41-N/04 INFORMAČNÍ MANAGEMENT SLUŽEB A MÉDIÍ - zaměření:
  o Podniková informatika
  o Služby knihoven a muzeí
  o Média a služby

  29.8.2024 od 9:00 v učebně 1.1, od 10:30 hod. ve stejné učebně proběhne povinné školení BOZP, PO a Školního řádu.
  Školení je povinné.

  K zápisu si s sebou přineste:

  1 průkazovou fotografii
  občanský průkaz
  průkaz zdravotní pojišťovny
  propisovací pero s modrou náplní
  potvrzení o zaplacení školného a vstupního čipu

  Pro vzdělávací programy:
  26-47-N/09 PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE
  26-47-N/17 ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA A BEZPEČNOSTNÍ
  TECHNOLOGIE
  26-47-N/20 INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE
  26-47-N/28 SÍŤOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNOLOGIE - zaměření:
  o Síťové technologie
  o Zabezpečovací technologie

  30.8.2024 od 9:00 v učebně 1.1, od 10:30 hod. ve stejné učebně proběhne povinné školení BOZP, PO a Školního řádu.

  Školení je povinné.

  K zápisu si s sebou přineste:

  1 průkazovou fotografii
  občanský průkaz
  průkaz zdravotní pojišťovny
  propisovací pero s modrou náplní
  potvrzení o zaplacení školného a vstupního čipu

  Luxová Anna : Začátek školního roku 2024/2025, školení BOZP,PO a Školního řádu

  02.07.2024
  Zápisy 2. a 3. ročník - všechny obory:
  21.8.-28.8.2024 od 8:30 do 11:30 hod. - studijní oddělení školy

  Zahájení školního roku 2024/2025 pro všechny vzdělávací programy:
  2.9.2024 v 8:00 hod. dle rozvrhu hodin
  Školení BOZP, PO a Školní řád - 2.9.2024 od 10:00 hod. v učebně 1.1. Školení je povinné.