Informace pro studenty

 

  Luxová Anna : Zahájení školního roku 2022/2023

  02.09.2022
  Zahájení školního roku 2022/2023 pro 2. a 3. ročníky dne 5.9.2022 ve 13:00 hod v učebně 1.1.

  Účast všech povinná – informace k výuce odborných předmětů, probíhající již od 6.9.2022, dále pak školení BOZP, PO, První pomoci a Školního řádu.

  Luxová Anna : Zvuk a hudba v multimédiích

  07.09.2021
  Výuka probíhá dle rozvrhu ve studiu:
  AVF STUDIO s.r.o., U Ryšánky 808/12, 147 00 Praha 4 - Braník.

  Luxová Anna : Školení BOZP, PO a Školního a zkušebního řádu školy

  03.09.2021
  Školení BOZP, PO a Školního a zkušebního řádu školy proběhne v těchto termínech:

  6.9.2021 od 8:30 hod. v učebně 1.1 studenti 2. a 3. ročníků

  6.9.2021 od 10:00 hod. v učebně 1.1 studenti všech 1. ročníků

  Účast na školení je povinná a nahrazuje dení výuku.

  V 1. poschodí probíhají v pondělí státní zkoušky studentů 3. ročníků. - prosím proto o dochvilnost a klid na chodbách školy. Děkuji za pochopení.

  Luxová Anna : Odevzdání absolvenstkých prací - Zadání

  02.08.2021
  Zadání absolventských prací si můžete vyzvednou na studijním oddělení od 8:00 do 12:45 hod. ve dnech 6.8., 16.8. a 17.8.2021.

  Luxová Anna : Odevzdání AP a přihlášek k absolutoriu na podzimní termín absolutoria

  30.07.2021
  Termín odevzdání absolventské práce a přihlášky k absolutoriu je stanoven na 20.8.2021 do 12:00 hod. na studijním oddělení školy.

  Skopec Antonín : DAS - závěrečné projekty

  21.06.2021
  Připomínám nutnost odevzdání závěrečného projektu.


  Zeman Pavel : DÚ VO1Z Projektový týden

  04.03.2021
  Dobrý den vážení studenti VO1Z,
  v rámci projektového týdne Vám byl zadán následující úkol: "Vytvořte presentaci a referát na téma mechanické zabezpečení". Výběr námětu, tedy oblast kterou si vyberete je zcela ve Vašich rukou. Presentace musí obsahovat max. 8 slide, včetně úvodu a závěrečného poděkování posluchačům. Referát je podrobným popisem, a plně vyhoví 1,5 - 2 strany A4. Nezapomeňte na dostatečné citování použitých literárních nebo webových zdrojů, dle ISO. Zpracování a obhajoba proběhne při naší další výuce, tedy 18.3. 2021. Přeji hezké a pohodové dny.
  Pavel Zeman

  Fonferová Ludmila : PSY, PRED Změna termínů zkoušek

  28.01.2021
  Po konzultaci s vedoucími prezentačních týmu upravuji termíny zkouškové prezentace na pondělí, 1. 2. 2021 od 10 hod (termín 29. 1. 2021 se tím ruší). Zároveň se přesouvá opravný termín z psychologie na úterý 2. 2. 2021 od 10 hod.

  Zeman Pavel : Zápočet ZT VO

  11.01.2021
  Připomínám termín zápočtu ZT VO2Z. Akce je ve čtvrtek 14. 01. 2021. Proběhne formou testu na moodle. Sejdeme se online v MS Teams, a domluvíme podrobnosti. Pokud se někdo nemůže dostavit, pošle zprávu na můj email.

  Zeman Pavel : Zápočet ZT VO

  11.01.2021
  Připomínám termín zápočtu ZT VO2Z. Akce je ve čtvrtek 14. 01. 2020. Proběhne formou testu na moodle. Sejdeme se online v MS Teams, a domluvíme podrobnosti. Pokud se někdo nemůže dostavit, pošle zprávu na můj email.

  Fonferová Ludmila : PSY, PRED (20. 11. 2020)

  20.11.2020
  Vzhledem ke zdravotní indispozici dnešní hodiny odpadají. Náhrada hodin bude řešena po domluvě v MsTeams.

  Jeníčková Kateřina : POG a IAR

  21.09.2020
  Dobrý den, připomínám zítřejší exkurzi. Podrobné informace najdete v moodlu. Sraz před hlavním vchodem trojského zámečku naproti vchodu do zoo.

  Jeníčková Kateřina : Dnešní výuka MSP a SEO zrušena.

  10.09.2020
  Dnes není vyuka MSP. Na předmět SEO máte místo dnešní prezenční hodiny materiály a úkol v Moodlu.

  Luxová Anna : Výuka Psychologie a Prezentačních dovedností - Mgr. Fornferová - 1. ročníky

  07.09.2020
  Výuka Psychologie a Prezentačních dovedností 1. ročníků je přesunuta z pátku 11.9.2020 na středu 9.9.2020.

  Luxová Anna : Výuka AJ 8.9.2020 - PhDr. Kozická

  07.09.2020
  Výuka všech hodin AJ v úterý 8.9.2020 zrušena.

  Skopec Antonín : Dne 7.9.2020 se uskuteční Školení o právních a ostatních předpisech v oblasti BOZP a PO, Školního řádu a dalších školních předpisů. Školení je povinné a nahrazuje celodenní výuku.

  02.09.2020
  Důležitá informace pro všechny studenty:
  Dne 7.9.2020 se uskuteční Školení o právních a ostatních předpisech v oblasti BOZP a PO, Školního
  řádu a dalších školních předpisů. Školení je povinné a nahrazuje celodenní výuku.
  Rozpis:
  7.9.2020 od 8:00 do 9:45 hodin pro studenty všech ročníků vzdělávacích programů:
  Interaktivní grafika vizualizace
  Přenosové a síťové technologie
  Audiovizuální technika a distribuce signálů
  Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie
  7.9.2020 od 10:00 do 11:45 hodin pro studenty všech ročníků vzdělávacích programů:
  Informační média a služby
  Informační management se zaměřením na Podnikovou informatiku, Služby knihoven a Služby muzeí
  a galerií

  Skopec Antonín : Odevzdávání projektů OFI, PHP a DAS

  11.06.2020
  Odevzdávat projekty a řešit problémy s nimi spojené je možné mailem nebo osobně po předchozí domluvě.

  Buřilová Marcela : Odborná praxe - VO3 I, K, M

  11.05.2020
  Blíží se ukončení odborné praxe.Připomínám, že na stránkách školy jsou v oddíle Praxe VOŠ k dispozici formuláře pro hodnocení (1 pro studenty, 1 pro praxoviště). Formuláře vytiskněte a nechte vyplnit a potvrdit pracovníkem pověřeným vedením praxe. Kromě toho vypracujte zprávu z praxe podle pokynů. Vše je potřeba odevzdat nejpozději do 5. června.

  Kupec Michael : Podklady k výuce EDO2, EKR, RSS

  27.03.2020
  Dobrý den,

  připomínám, že podklady ke všem mým předmětům najdete na moodlu a zejména v MS Teams. V MS Teams probíhá veškerá komunikace, odevzdávání úkolů a známkování. Přeji plno sil!

  Jeníčková Kateřina : POG A přihlášení do moodlu

  25.03.2020
  Dobrý den, připomínám, že dneska jste měli odevzdat fraktály a želví grafiku, někteří ani nejsou přihlášeni v moodlu. Co nejrychleji, ideálně hned, to napravte, ať vám mohu ohodnotit práce.