Sazebník náhrad nákladů

platný od 1.11.2023

Kalkulace nákladů na poskytnutí informace:

1. Náklady na pořízení kopií na samoobslužném kopírovacím zařízení

  • za každý 1 list A4 (jednostranné kopírování nebo tisk) 2,– Kč
  • za každý 1 list A4 (oboustranné kopírování nebo tisk) 2,50 Kč
  • za každý 1 list A3 (jednostranné kopírování nebo tisk) 4,– Kč
  • za každý 1 list A3 (oboustranné kopírování nebo tisk) 6,– Kč

2. Náklady na odeslání informace žadateli

  • poštovné – dle skutečnosti za veškerou korespondenci s žadatelem
  • balné – za každou 1 samostatně zabalenou zásilku 100,– Kč

3. Náklady na vyhledání informace

za každých 15 minut nezbytné práce

– vyžaduje-li vyhledání informace práci sekretariátu školy 100,– Kč

– vyžaduje-li vyhledání informace součinnost s PEÚ 180,– Kč

– vyžaduje-li vyhledání informace součinnost více útvarů 280,– Kč

– vyžaduje-li vyhledání informace součinnost s ŘŠ 500,– Kč

4. Vydání opisu nebo stejnopisu dokladu o vzdělání

  • za každý jednotlivý dokument 100,– Kč

(do žádosti je nutné uvést jméno a příjmení včetně rodného, datum narození, studovaný obor, třídu, rok absolvování, příp. jméno třídního učitele)

5. Vydání náhradního omluvného listu 50,– Kč

6. Vydání elektronické karty 100,– Kč

Výše úhrady je součtem odpovídajících dílčích částek uvedených v kalkulaci nákladů. Úhrada se provádí před poskytnutím informace hotově nebo bezhotovostně. V případě bezhotovostní úhrady sdělí škola zároveň s částkou i číslo účtu a variabilní symbol úhrady. Úhrada je provedena dnem připsání částky na účet školy.