Výsledky přijímacích zkoušek

Termíny odevzdání přihlášek pro 1. kolo – do 31. 5. 2020.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na www stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole do 24. 6. 2020.

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení mohou být vyhlášena další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů.