Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na www stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole do 18. 6. 2021.

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení mohou být vyhlášena další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů.