Ekonomické informace

POPLATKY ZA STUDIUM

Pro obor vzdělání: 26-47-N/.. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Vzdělávací programy:
– 26-47-N/09 PŘENOSOVÉ A SÍŤOVÉ TECHNOLOGIE
– 26-47-N/20 INTERAKTIVNÍ GRAFIKA A VIZUALIZACE
– 26-47-N/17 ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE
– 26-47-N/23 AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A DISTRIBUCE SIGNÁLŮ

Výše poplatku: 3 000,- Kč za jeden školní rok ve dvou splátkách 1 500,- Kč za zimní období a 1 500,- Kč za letní období.

 

Pro obor vzdělání: 72-41-N/.. INFORMAČNÍ SLUŽBY A KNIHOVNICTVÍ

Vzdělávací program:
– 72-41-N/03 INFORMAČNÍ MÉDIA A SLUŽBY
– 72-41-N/01 INFORMAČNÍ MANAGEMENT se zaměřením:

– Podniková informatika
– Služby muzeí a galerií
– Služby knihoven

Výše poplatku: 2500,- Kč za jeden školní rok ve dvou splátkách 1 250,- Kč za zimní období a 1 250,- Kč za letní období.

 

Splatnost školného:
  • První splátka musí být uhrazena do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí
  • Druhá splátka musí být uhrazena ke dni zápisu do letního období
  • Při přerušení studia nebo ukončení vzdělání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací

 

PLATBA

Bankovním převodem

VOŠIS Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
číslo účtu: 2003420018/6000
variabilní symbol: identifikační číslo (IČ)

Složenkou typu A-na adresu

VOŠIS Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
PPF banka a.s., Praha 1, číslo účtu: 2003420018/6000
variabilní symbol: identifikační číslo (IČ)

 

 

POPLATEK ZA VYSTAVENÍ VSTUPNÍHO ČIPU PRO STUDENTY

částka: 100,- Kč
číslo účtu: 2003420018/6000
variabilní symbol: identifikační číslo (IČ)
specifický symbol: 888