Enter your keyword

Ekonomické informace

Poplatek za studium   

Obor vzdělání:

26-47-N / ..  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Výše poplatku:

3 000,- Kč za jeden školní rok, ve dvou splátkách 1 500,- Kč za zimní a 1 500,- Kč za letní období.

Splatnost školného:

První splátka (1 500,- Kč) musí být uhrazena do 15.10. (u 1. ročníků do 15 dnů  po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu).

Druhá splátka (1 500,- Kč) musí být uhrazena nejpozději do 15.2.

Obor vzdělání:

72-41-N/01 INFORMAČNÍ MANAGEMENT

72-41-N/03 INFORMAČNÍ MÉDIA A SLUŽBY

Výše poplatku:

2 500,- Kč za jeden školní rok, ve dvou splátkách 1 250,- Kč za zimní a 1 250,- Kč za letní období.

Splatnost školného:

První splátka (1 250,- Kč) musí být uhrazena do 15.10. (u 1. ročníků do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu).

Druhá splátka (1 250,- Kč) musí být uhrazena nejpozději do 15.2.

Při přijetí ke vzdělání v průběhu školního roku uhradí student poměrnou částku za příslušné období nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci.

Při přerušení studia nebo ukončení vzdělání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací.

Poplatek za vstupní čip do školy

Vstupní čip – 100,- Kč, uhraďte nejpozději před zápisem na níže uvedený účet se specifickým symbolem 8888.

Platba:

a) bankovním převodem

VOŠIS a SŠEMI

Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

číslo účtu: 2003420018/6000

variabilní symbol: identifikační číslo studenta

 b) složenkou typu A – na adresu

VOŠIS a SŠEMI

Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

PPF banka a.s., Praha 1, číslo účtu: 2003420018/6000

variabilní symbol: identifikační číslo studenta

Some Toughts (49)