FAQ

1. Jaké obory mohu na škole studovat?

Naše škola nabízí celkem 6 vzdělávacích programů.

Mezi technicky zaměřené obory patří Interaktivní grafika a vizualizace, Přenosové a síťové technologie, Audiovizuální technika a distribuce signálů a Zabezpečovací technika a bezpečností technologie.

Dále škola nabízí vzdělávací programy Informační média a služby a Informační management, u kterého si studenti mohou vybrat ze 3 zaměření: Podniková informatika, Služby knihoven a Služby muzeí a galerií. Podrobnější informace o jednotlivých oborech naleznete zde: https://www.vosis.cz/vyucovane-obory/.

2. Jak probíhá praxe?

Praxe je povinná součást studia.

U vzdělávacích programů Informační média a služby a Informační management praxe probíhá celé šesté období studia, tj. 4 měsíce.

U vzdělávacích programů Interaktivní grafika a vizualizace, Audiovizuální technika a distribuce signálů, Přenosové a síťové technologie a Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie probíhá 2 dny v týdnu ve čtvrtém a pátém období. Studenti často pracují v partnerských institucích VOŠIS, ale mohou si najít i jiné firmy a provozovny. Získaná praxe studentům pomáhá při hledání budoucího zaměstnání po ukončení studia.

3. Platí se školné?

Ano, platí se poplatek za studium dle celostátní vyhlášky.

U vzdělávacích programů Interaktivní grafika a vizualizace, Audiovizuální technika a distribuce signálů, Přenosové a síťové technologie a Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie činí výše poplatku 3 000,- Kč za jeden školní rok ve dvou splátkách 1 500,- Kč za zimní období a 1 500,- Kč za letní období.

U vzdělávacích programů Informační média a služby a Informační management se zaměřením na Podnikovou informatiku, Služby muzeí a galerií nebo Služby knihoven je výše poplatku 2 500,- Kč za jeden školní rok ve dvou splátkách 1 250,- Kč za zimní období a 1 250,- Kč za letní období.

4. Kde nás najdete?

Školu naleznete na adrese: Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4. 7 minut chůze od metra Budějovická.

5. Jak dlouho trvá studium?

Studium trvá 3 roky, které jsou rozdělené do zimních a letních semestrů.

6. Je ve škole připojení na Wi-Fi?

Ano, v budově je možnost připojení na Wi-Fi.

7. Do kdy mohu podat přihlášku?

Přihlášky ke studiu v 1. kole přijímacího řízení přijímáme do 31. 5. 2021.

8. Jaký titul po dostudování získám?

Po úspěšném ukončení studia získají naši studenti neakademický titul DiS, což je zkratka pro Diplomovaného specialistu. Tento titul se píše za jménem a toto označení udělují svým studentům vyšší odborné školy a konzervatoře.

9. Má škola jídelnu?

Naše škola nemá jídelnu, ale studenti si mohou vyjednat možnost stravování v menze Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, která sídlí na stejné adrese jako VOŠIS.

10. Je potřeba potvrzení od lékaře?

Ano, pro obory Přenosové a síťové technologie, Audiovizuální technika a distribuce signálů, Zabezpečovací technika a bezpečností technologie a Interaktivní grafika a vizualizace požadujeme potvrzení o zdravotní způsobilost ke studiu. Pro obory Informační média a služby a Informační management potvrzení nepotřebujeme.

11. Má škola koleje?

Naše škola studentům neposkytuje ubytování.

12. Jak je vzdělání zakončené?

Vzdělání na vyšší odborné škole je zakončeno absolutoriem. Absolutorium se skládá z bloku odborných předmětů, jehož součástí jsou otázky z předmětů dle zaměření oboru a z bloku předmětů prokazujících schopnosti orientovat se a aplikovat vědomosti z anglického jazyka. Součástí závěrečné zkoušky všech oborů je obhajoba diplomové práce.