Akademie pro seniory

VOŠIS a SŠEMI se již před 3 lety zařadila mezi instituce, které se snaží budovat mezigenerační vztahy mezi žáky/studenty a seniory a současně využívat zkušenosti a dovednosti svých pedagogických pracovníků. Naše snažení podněcuje zájem seniorů o aktivní trávení volného času a seberealizaci.

Realizované a plánované aktivity pro seniory v roce 2018  

Kurz „Ukaž mi, jak na to“

Místo konání: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Adresa: Novovysočanská 280/48, Praha 9
Rozsah kurzu: 2 hodiny týdně (září až prosinec 2018)
Cílová skupina: široká veřejnost
Místo konání: budova školy ev. Dům s pečovatelskou službou na adrese Novovysočanská, Praha 9

Obsah kurzu:

 • vyhledávání informací na internetu
 • obrana proti spamům a nevyžádaným mailům, riziko jejich otevírání
 • nástrahy internetového bankovnictví, ochrana přístupových hesel a důležitost ověřovacího kódu na telefon
 • riziko připojení na volně přístupné si-fi, zejména v zahraničí
 • jak na běžné situace v životě (např. pořadový lístek na úřadě či poště)
 • nakupování a objednávání na internetu
 • mobilní aplikace

Zájemci by měli přednostně používat svoje mobilní zařízení, aby se naučili konkrétní věci na svém telefonu. Do projektu budou jako asistenti zapojeni i žáci školy.

Kurz „Digitalizuj si svůj svět II“

Místo konání: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Adresa: Novovysočanská 280/48, Praha 9
Rozsah kurzu: 3 hodiny týdně (květen až červen 2018)
Cílová skupina: široká veřejnost
Místo konání: budova školy ev. Dům s pečovatelskou službou na adrese Novovysočanská, Praha 9

Obsah kurzu:

 • pořizování fotografie – základní pravidla a postupy
 • zpracování fotografie v počítači
 • postprodukce
 • vytvoření fotoknihy a velkoformátové fotografie

Zájemci by měli přednostně pracovat se svojí technikou, aby se ji naučili dobře ovládat, ale škola může techniku i zapůjčit. Každý z účastníků dostane vlastní fotoknihu a bude uspořádána výstava z velkoformátových fotografií.

3D tisk a modelování v dnešním světě

Místo konání: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Adresa: Novovysočanská 280/48, Praha 9
Rozsah kurzu: 3 hodiny týdně (květen až červen 2018)
Cílová skupina: široká veřejnost
Místo konání: budova školy ev. Dům s pečovatelskou službou na adrese Novovysočanská, Praha 9

Obsah kurzu:

 • výuka 3D modelování
 • fungování 3D tisku
 • vytvoření vlastního 3D modelu

Každý z účastníků získá své vlastní vytištěné 3D modely, nejlepší práce potom budou vystaveny na společné výstavě s fotografiemi.

Plánované aktivity pro podzim 2018 a jaro 2019

Kurz „Kresba pro seniory“

Místo konání: Vyšší odborná škola informačních studií
Adresa: Pacovská 350/4, Praha 4
Rozsah kurzu: 3 měsíce
Termín: od cca 15. 10. 2018 do cca 15. 1. 2019
Rozsah: 2 vyučovací hodiny týdně
Počet účastníků: 5 až 10

Obsahem kurzu jsou následující témata:

 • Realistická kresba (zátiší, přírodní artefakty, anatomická zobrazení – ruka, oko, hlava…);
 • Kresba pomocí čtvercové sítě. (Tato technika vznikla ve starověkém Egyptě. Je poměrně snadné ji zvládnout. Umožňuje kresebně přenést, zvětšit, nebo zmenšit prakticky jakýkoli obraz);
 • Základy perspektivy a základy kompozice.

Kurz bude probíhat pod vedením odborného pedagoga.

V rámci kurzu je možno vyjít vstříc individuálním zájmům jednotlivých účastníků.

Přínos projektu

 • Naučit se kresbou zachytit a vyjádřit realitu;
 • Rozšířit si schopnosti vidět, protože pouze aktivně viděné je možno nakreslit;
 • Naučit seniory využívat výtvarné umění a tvůrčí proces jako prostředek k osobnímu vyjádření, osobnostním růstu a zkvalitnění vlastního života. A dále jako prostředek k podpoře sebevědomí a posílení mezigeneračních vztahů.

Kurz „Kresba, malba a grafika pro seniory“

Místo konání: Vyšší odborná škola informačních studií
Adresa: Pacovská 350/4, Praha 4
Rozsah kurzu: 3,5 měsíce
Termín: od cca 1. 3. 2019 do cca 15. 6. 2019
Rozsah: 2 vyučovací hodiny týdně
Počet účastníků: 5 až 10

Obsah kurzu:

Tento kurz volně navazuje na kurz kresby z podzimu 2018, ale vzhledem k individuálnímu přístupu k účastníkům kurzu je možné u nově se přihlásivších účastníků probrat základní kresebná témata, kterými jsou.

 • Realistická kresba (zátiší, přírodní artefakty, anatomická zobrazení – ruka, oko, hlava…);
 • Kresba pomocí čtvercové sítě. (Tato technika vznikla ve starověkém Egyptě. Je poměrně snadné ji zvládnout. Umožňuje kresebně přenést, zvětšit, nebo zmenšit prakticky jakýkoli obraz);
 • Základy perspektivy.

Hlavní náplní tohoto kurzu budou následující témata:

 • Základy kompozice.
 • Základy stylizace pro potřeby grafického zobrazování a malby;
 • Práce na vytvoření volné grafiky a malby. (Správný výběr tématu, přípravná kresba pro realizaci v tiskové technice linorytu a rytecká realizace a přípravná kresba pro realizaci malby);
 • Vytištění grafiky (provádí pedagog).
 • V rámci kurzu je možno vyjít vstříc individuálním zájmům jednotlivých účastníků.

Kurz „Vybrané kapitoly dějin umění pro seniory“

Místo konání: Vyšší odborná škola informačních studií
Adresa: Pacovská 350/4, Praha 4
Rozsah kurzu: 3 měsíce
Termín: od cca 15. 3. 2019 do cca 15. 6. 2019
Rozsah: 2 vyučovací hodiny týdně
Počet účastníků: 5 až 15

Tento kurz zahrnuje chronologicky přednášená témata od pravěku, přes starověkou Mezopotámii a Egypt, přes antické Řecko a Řím, přes románské a gotické umění, až po renesanci a její umění. Cílem přednášek je nejenom charakterizovat umění každé přednášené epochy, ale zasadit toto umění do kontextu doby, ve které vznikalo.

Tento přednáškový kurz bude probíhat pod vedením odborného pedagoga a na konci každé přednášky bude prostor pro dotazy.

Každý účastník kurzu dostane tištěný text s aktuální přednáškou.