VECDRA

 

—————————–

VECDRA –po měsících příprav startujeme!

Projekt spolufinancovaný v programu EU Erasmus+ 2018-1-CZ01-KA229-047988_1 se nazývá Vizualizace emocí v klasickém dramatu.

Partnery VOŠIS a SŠEMI jsou

Strednápriemyselná škola Jozefa Murgaša2nd Gymnasium of Xanthi

Projekt je zaměřen na využití výuky anglického jazyka metodou CLIL, konkrétně na podrobné seznámení žáků s prvkyklasického dramatu v anglickém jazyce netradičními cestami. K tomuto účelu byly vybrány dvě divadelní hry Williama Shakespeara, které budou podrobně prostudovány za použití moderních překladů pana profesora PhDr. Martina Hilského, CSc.atextů anglických v akademiky schválené podobě (Arden Shakespeare Complete Works).

Partneři z Řecka, kteří mají zkušenosti s realizací divadelních her, nacvičí zjednodušené verze představení, slovenští partneři je natočí a opatří titulky a žáci naší školy se zaměří na fotografování emocí v klíčových momentech her. Kromě nově nabytých znalostí o autorovi, složitosti překladu Shakespearova díla, zobrazování emocí ve výtvarném umění a základů nonverbální komunikace vzniknou také dva filmové záznamy divadelních představení a knihy fotografií, které čtenáře provedou stěžejními momenty vybraných her.

Náš projekt zásadně podpořil také pan prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.,emeritní profesor Univerzity Karlovy. Projekt realizujeme s laskavou podporou Britské rady ve spolupráci s paní Dagmar Sephtonovou, projektovou manažerkou BritishCouncil v České republice.

Naše společná webová stránka:

http://vecdra.eu

 

Foto: Kamil Voděra 

Školení koordinátorů a členů projektového týmu VECDRA v Praze

Organizátor: VOŠIS a SŠEMI

15/1/2019 – 18/1/2019

Po úvodních přípravách se během třetího lednového týdne sešly týmy partnerských škol k úvodním školením, workshopům a diskusím v Praze.

Na programu byla školení o renesančním divadle a kostýmech, vyjadřování emocí v umění, divadelní řeči, divadelním osvětlení a přizpůsobení scény. V diskusích s workshopech jsme projednali zjednodušení scénáře pro danou věkovou skupinu dětí, tvorbu internetových stránek projektu, výhody a nevýhody e-Twinningu pro náš projekt a v neposlední řadě také plánovanou dlouhodobou mobilitu (výměnnou studijní stáž pro žáky) a organizaci blížící se krátkodobé mobility do Řecka.

Pro první představení byla zvolena hra Zkrocení zlé ženy.

 

Focení v divadelním prostředí

30/1/2019jsme s díky přijali pozvání našeho sociálního partnera, paní Dagmar Sephtonová, k účasti na přednášce v pražské Ústřední knihovně. Byla to první příležitost naučit se fotografovat v divadelním prostředí.

TzonevMT1, 30.1.2019

https://www.mlp.cz/cz/akce/e23843-pozor-napeti/

 

 

 

Sen noci svatojánské

 1. března 2019 jsme se v 10 hodin sešli před Domem dětí a mládeže Ulita(Praha 3), abychom společně shlédli na známou hru Williama Shakespeara A MidsummerNight´sDream.

Toto skvělé představení nám v angličtině zahrála skupina mladých herců ‘’Domino theatre& Domino project”, pod vedením paní Mgr. Štěpánkové. Děj nám byl dobře znám a divadlo jsme si výjimečně užili a nabrali spoustu inspirace právě od našich hereckých vrstevníků.

(David Vais, MT1)

https://www.facebook.com/dominotheater/photos/a.1696721807034257/1696722130367558/?type=3&theater

 

 

Nácvik focení v divadle Kámen

13/3/2019 jsme se v rámci přípravy na projektovou mobilitu a focení zúčastnili zkoušky v divadle Kámen, Praha. Byli jsme velmi vděční za možnost trénovat focení v reálném divadelním prostředí.

Foto: Kamil Voděra

 

 

Přednáška pana profesora PhDr. Martina Hilského,CSc.překladatele, shakespearologa a profesora anglistiky

21/3/2019 pro nás paní Dagmar Sephtonová (BritishCouncil) zorganizovala přednášku pana profesora PhDr. Martina Hilského CSc., William Shakespeare a jeho doba – Shakespearovy hrdinky, o úloze žen v dílech Williama Shakespeara a  jejich postavení v renesanční společnosti. Tato přednáška se konala ve velkém sále Městské knihovny, byla spolufinancována z našeho projektu a byla otevřena široké veřejnosti.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e24299-shakespearovy-hrdinky/?fbclid=IwAR0FpvbJVrI6o0oHaZFVUJa_mzN7jmnfv9N2_q-2xZOJycFcrNgM6i42d5o

 

 

Divadlo La Fabrika, Will in Love

5/6/2019 jsme byli pozvaní na divadelní představení o shakespearovském divadle (Will in Love) v režiiod JataDillona, který je režisér a také učitel anglického jazyka.

Byla to zajímavá zkušenost. Moc se mi líbilo představení i divadlo jako budova.

(Radka Pospíchalová, MT1)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=328515477874997&set=ecnf.100021496412083&type=3&theater

 

 

Nonverbální komunikace a emoce v umění

13/6/2019 jsme se zúčastnili přednášky o nonverbální komunikaci a emocích ve výtvarném umění, kterou vedl pan učitel Mgr. Bronislav Čepek, v rámci projektu VECDRA. Sešli jsme se v konferenčním sále naší školy, protože přednášky se účastnily všichni žáci oboru Multimediální tvorba a dohromady nás bylo téměř 100.

(Lenka Polomská, MT1)

 

 

Pracovní setkání v Řecku

Od 16 do 21/6/2019 se konala naše první mobilita v rámci projektu, Setkání v řeckém Xanthi, natáčení a fotografování prvního divadelního představení Williama Shakespeara, Zkrocení zlé ženy.

Každý z týmu se soustředil na svůj úkol: žáci řecké školy hráli představení, žáci slovenské školy natáčeli celé představení a naši žáci se snažili fotografií zachytit emoce ve tvářích a gestech herců.

Během pobytu v Řecku jsme se také účastnili přednášek o klasickém řeckém divadle, jeho historii a vlivu na moderní divadlo a navštívili jsme mnoho historických památek, spojených s řeckým divadlem.

Foto: Eliška Součková, MT1

Foto: Kamil Voděra

TechPedia

Hlavním cílem projektu je zatraktivnění a podpoření kvalitní výuky na technicky zaměřených středních odborných školách, a to takovou formou, která budepro studenty přitažlivá.Zvýšení kvality výuky na středních odborných školách hodláme dosáhnout tím, že připravíme široké portfolio moderních výukových pomůcek – zaměříme se zejména na menší výukové objekty:

 • kratší výkladové moduly,
 • pracovní listy,
 • výkladové statě uspořádané do formy výkladového slovníku,
 • testy,
 • překladový multimediální mnohojazyčný slovník.

Výukové pomůcky budou všem k dispozici v elektronické formě na volně přístupném výukovém portálu. Vše bude připraveno v češtině, angličtině, němčině, španělštině a slovenštině; materiály proto významně napomůžou i jazykové přípravě studentů i učitelů.

Výukové pomůcky budou ve formách pro Learning management System, LMS (např. Moodle), PDF, čtečky knih, mobilní zařízení (telefony, tablety).

Učitelé a jejich studenti si pak mohou vybírat výukové materiály (nebo jejich části) a formy, které je zaujmou a které obohatí a zpestří jejich výuku. Pro zvýšení přitažlivosti budeme během projektu se studenty komunikovat také prostřednictvím sociálních sítí.
V rámci projektu  uspořádáme rozsáhlý pilotní běh, při kterém se vyvinuté pomůcky důkladně otestují.

Pro ověření výsledků (tj. míry, jak si studenti osvojili poznatky nabyté z výukových objektů vyvinutých v projektu), a to nejen v národním, ale i v mezinárodním měřítku, připravíme velkou mezinárodní soutěž – Technickou olympiádu, do které se studenti zapojí.

Výuková témata

   • M1 – Bezdrátové sítě
   • M2 – Kryptografie, počítačová kriminalita
   • M3 – Moderní bezpečnostní systémy
   • M4 – Cloud computing
   • M5 – Automatizace
   • M6 – Systémy pro inteligentní budovy a domácnosti
   • M7 – Automatizace domácností
   • M8 – Internet věcí
   • M9 – Identifikace uživatelů
   • M10 – MMI (multimodální rozhraní) pro interaktivní komunikaci a navigaci
   • M11 – Sítě budoucnosti – SDN a NFV
   • M12 – Nová generace multimediálních sítí a aplikací
   • M13 – Optické systémy a sítě
   • M14 – Optoelektronika, fotonika a senzory
   • M15 – Moderní datová rozhraní
   • M16 – Moderní modulační metody
   • M17 – PLC/BPL (komunikace po silnoproudých vedeních)
   • M18 – Vysokorychlostní připojení k Internetu (VDSL, G.fast, atd.)
   • M19 – Moderní standardy pro televizní vysílání
   • M20 – Mobilní technologie LTE
Electrotechnics in Action
Registrační číslo projektu:        2014-1-CZ01-KA102-000914
Název projektu:                          Electrotechnics in Action                      
Žadatel:                                       Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky
Doba realizace projektu:           1.9.2014 – 31.8.2016
 

Partner:

I.tehnička škola Tesla, Klaiceva 7, HR041 – Grad Zagreb, Chorvatsko

Cílem předkládaného projektu je umožnit žákům VOŠ a SŠ Slaboproudé elektrotechniky (VOŠ a SŠSE) absolvovat část praktické výuky v hostitelské instituci – partnerské škole v zahraničí formou dvou dvoutýdenních modulů zaměřených na praktickou výuku ve firmách, které pro nás zajistí partnerská škola.

Absolvováním stáže tak našim žákům umožníme prohloubení znalostí jejich oboru a tím přispějeme k jejich lepší uplatnitelnosti na mezinárodním trhu práce. Cílovou skupinou jsou nadaní žáci 2., 3. a 4. ročníku maturitního oboru Elektrotechnika, Mechanik elektrotechnik a Informační technologie.

Obě naše školy se živě zajímají o aplikování zaváděného evropského systému ECVET a zavázaly se proto výstupy učení vzájemně definovat pomocí jednotek učení a stupňů EQF ve spolupráci s národními týmy a přispět tak k vytváření soustavy kvalifikací na národní a mezinárodní úrovni.

Na pracovištích budou studenti hovořit anglicky a zároveň se budou seznamovat se základy chorvatštiny. Studenti si prohloubí znalosti odborného jazyka v praxi.

Na konci každého běhu proběhne validace – nabyté znalosti studentů budou prověřeny teoretickou a praktickou zkouškou. Každému žákovi, který se zúčastní mobility, bude na konci kurzu udělen certifikát Europass – mobilita.

Více informací naleznete na stránkách projektu ZDE.

Practical Learning English
Registrační číslo projektu:        2014-1-CZ01-KA201-001894_1
Název projektu:                          Practical Learning English through Multimedia and ICT (PLEMICT)
Žadatel:                                        Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky
Doba realizace projektu:         1.9.2014 – 31.8.2017
 

Partneři:

Seyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Seyhan Vocational and Technical Anatolia High School) v Adaně

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu.

Studenti partnerských škol vytvářejí interaktivní výukové prezentace v programu Smart Notebook 11, které mohou sloužit jako příprava na Use of English a Reading pro Maturitní zkoušku a mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. Tématy prezentací jsou reálie daných zemí podle předem připraveného rozpisu. Celkem je naplánováno 450 prezentací, které studenti všech tří škol vytvoří do konce projektového období.

Projekty jsou na školách již nyní využívány pro výuku na interaktivních tabulích a přípravu k maturitním zkouškám.

Více informací naleznete na stránkách projektu ZDE.

Vytvořené prezentace v programu SMART NOTEBOOK naleznete ZDE