Termín odevzdání absolventských prací a přihlášek pro zkušební termín absolutoria v lednu 2021 je 30.11.2020 do 12:00 hod. na studijním oddělení školy.