Důležitá informace pro všechny studenty:
Dne 7.9.2020 se uskuteční Školení o právních a ostatních předpisech v oblasti BOZP a PO, Školního
řádu a dalších školních předpisů. Školení je povinné a nahrazuje celodenní výuku.
Rozpis:
7.9.2020 od 8:00 do 9:45 hodin pro studenty všech ročníků vzdělávacích programů:
Interaktivní grafika vizualizace
Přenosové a síťové technologie
Audiovizuální technika a distribuce signálů
Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie
7.9.2020 od 10:00 do 11:45 hodin pro studenty všech ročníků vzdělávacích programů:
Informační média a služby
Informační management se zaměřením na Podnikovou informatiku, Služby knihoven a Služby muzeí
a galerií