Přihlašování ke zkouškám probíhá prostřednictvím zápisu na https://prihlaska.vosis.cz.

Studenti si na stránce zvolí svou třídu, vyberou příslušného vyučujícího a datum a čas a pomocí odkazu přihlásit se přihlásí na požadovanou zkoušku (heslo je požadováno z důvodu možnosti odhlášení).

Přihlásit se je nutné alespoň den předem.

Zkouška začíná v místnosti a čase uvedeném na přehledu.

Studenti dodržují termíny začátku zkoušky a mohou navštívit jen ty zkoušky, ke kterým jsou přihlášeni.