Přihlašování ke konzultacím probíhá prostřednictvím zápisu na http://prihlaska.vosis.cz.

Studenti si na stránce zvolí svou třídu, vyberou příslušného vyučujícího a datum a čas a pomocí odkazu přihlásit se přihlásí na požadované konzultace (heslo je požadováno z důvodu možnosti odhlášení).

Přihlásit se je nutné alespoň den předem.

Konzultace začíná v místnosti a čase uvedeném na přehledu a trvá 45 minut.

Studenti dodržují termíny začátku a konce konzultace a mohou navštívit jen ty konzultace, ke kterým jsou přihlášeni.

Výběr z pokynů k ochraně zdraví v období přípravy na maturitní zkoušku:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Student je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění studenta do školy, resp. k vyřazení studenta z přípravy.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá student písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), které je možné podepsat před vstupem do školy.

 

 • Příchod ke škole a pohyb před školou:
  • Studenti se nebudou shromažďovat před školou.
  • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
  • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Vstup do budovy školy:
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze studentům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Všichni studenti školy nosí ve společných prostorách roušky.
  • Každý student bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • V budově školy:
  • Při přesunech, pohybu na chodbách, návštěvě toalet, společných a venkovních prostor je nutné minimalizovat kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
  • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné.
 • Ve třídě:
  • Maximální počet studentů ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden student v lavici ve třídě.
  • V průběhu pobytu ve třídě nemusí studenti ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
  • Při sejmutí roušky si každý student ukládá svou roušku do sáčku.