Enter your keyword

Informační management

Zaměření podniková informatika

Vzhledem k povaze činností, pro které je absolvent připravován, není uplatnění absolventů omezeno na konkrétní sektor ekonomiky ani na konkrétní typ organizace. Absolvent se uplatní na libovolné výkonné nebo střední manažerské pozici v podniku (organizaci), v níž hraje klíčovou roli práce s informacemi. Jedná se zejména o tyto okruhy práce s informacemi:

• informace umožňující chod a řízení organizace (sféra provozních, transakčních, informačních systémů a business intelligence)
• informace o podniku určené pro veřejnost vyžadované právními předpisy nebo podporující obchodní strategii (statistiky, výroční zprávy, obchodní rejstříky, public relations, propagace, katalogy produktů a služeb)
• informace o okolí organizace a o konkurenci (marketingové informace, competitive inteligence

 

Zaměření služby knihoven

• systémy veřejně přístupných informačních služeb
• veřejné a odborné knihovny
• archivy
• informační střediska firem
• soukromé informační agentury
• dokumentační střediska masmedií
• dokumentační střediska výzkumných a vědeckých ústavů
• informační střediska vysokých škol

 

Zaměření služby muzeí a galerií

• orgány místní správy a samosprávy
• systémy veřejně přístupných informačních služeb
• muzea a galerie
• archivy, památková péči a knihovny
• propagační oddělení organizací zabývajících se kulturním dědictvím

Some Toughts (47)