Enter your keyword

26-47-N/20 Interaktivní grafika a vizualizace

VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky

nabízí absolventům všech typů středních škol vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu

 26–47–N/20 Interaktivní grafika a vizualizace

oboru vzdělání 26-47-N/.. Informační technologie.

Denní studium na VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky trvá 3 roky a je děleno do 6 období (zimní a letní období v každém ročníku). Je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je zkouška z odborných předmětů, anglického jazyka a obhajoba absolventské práce.

Absolvent získá titul DiS. – Diplomovaný specialista.

Vzdělávací program Interaktivní grafika a vizualizace umožňuje získání širších znalostí z oblasti informačních technologií, síťových technologií a elektrotechniky.Vzdělávání je určeno těm zájemcům, kteří chtějí získat vysoce odborné znalosti z oblasti 2D i 3D grafiky, vizualizace, multimédií, scénáristiky a dramaturgie, postprodukce a kteří chtějí zvládnout potřebné teoretické znalosti i praktické dovednosti k jejich efektivnímu používání. 

Absolventi v průběhu studia získají takové dovednosti, aby byli schopni:

 • ovládat technologii výroby 3D a 2D animace, základní programování a scriptování, výrobu layoutu, výrobu 3D modelu, osvětlování a rendrování 3D scén,

 • vést dokumentaci o navrhování a vytváření modelů nových tvarů průmyslových výrobků nebo jejich částí, spolupracovat s výrobci a zákazníky při realizaci návrhů designu výrobků,

 • zajišťovat fotografickou tvorbu, ve všech odvětvích a to i speciální fotografii s pomocí robotů

 • vytvořit audiovizuální výstup, od návrhu scénáře, přes 2D i 3D natáčení, až po finalizaci filmové tvorby

 • připravit scénář, upravit hudební nebo literární předlohu při zachování původních autorských záměrů,

 • zpracovávat analogové a digitální záznamy zvuku z různých druhů nosičů včetně provádění technických úprav, střihů a doplňování kódů,

 • integrovat prvky informační struktury multimediální prezentace podle technologických nároků elektronického publikování,

 • zajišťovat realizaci výstav a dalších akcí včetně koordinace jednotlivých činností souvisejících s jejich přípravou,

 • studovat a vytvářet analytické dokumentace, vytvářet datové a objektové struktury s definicí jejich vazeb, programovat na základě analytické dokumentace, testovat a zpracovávat systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci,

 • zajišťovat správu počítačových sítí z hlediska jejich funkčnosti a bezpečnosti, detekovat chyby sítí, definovat a přidělovat adresy a přístupová práva uživatelům, optimalizovat využívání operačních systémů, počítačových sítí a modifikovat jejich parametry,

 • instalovat softwarové vybavení, databáze, včetně tvorby databází, exportů, importů a migrací dat,

 • připravovat a realizovat návrhy, reprodukce a schémata webových stránek, vytvářet grafických vzhled webových stránek s využitím počítačového hardwaru a softwaru,

 • ovládat základní techniky tvorby a úpravy počítačové grafiky,

 • pracovat s vizuálními efekty,

 • zvládat anglický jazyk na dobré komunikační úrovni, včetně studia odborné literatury a psát technické specifikace, atd.

 

IGV-plan

 

 

Some Toughts (45)