Vážené  studentky, vážení studenti, vážení rodiče, dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy popřála krásné a radostné vánoce a v roce 2023 pevné zdraví, studijní, osobní a pracovní úspěchy a splnění alespoň některých přání, která nosíte v srdci.Marcela Davídková