Studijní oddělení školy bude mimořádně otevřeno dne 30.11.2020 od 8 do 12 hodin pro studenty, kteří odevzdávají absolventskou práci

a přihlášku k lednovému termínu absolutoria, kterou obdrží od studijní referentky a na místě podepíší.