Školní rok začíná pro všechny ročníky 4.9.2023 v 8:00 hod. dle stanoveného rozvrhu hodin. Současně 4.9.2023 proběhne školení BOZP, PO a Školního řádu.