Termín odevzdání absolventských prací a přihlášek k absolutoriu: 21.5.2020 do 12 hod. v tištěné formě na studijní oddělení. Nezapomeňte ve stejném termínu odevzdat také elektronickou verzi absolventské práce do systému SEP.