Termín odevzdání klauzurní práce i klauzurní prezentace je stanoven na čtvrtek 11.6.2020 od 9:00 hod. v místnosti 2.7.

K obhajobě klauzurní práce se dostavte v 8:00 hod., aby mohla být provedena příprava na samotné prezentace.