Enter your keyword

26-47-N/17 Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie

VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky

nabízí absolventům všech typů středních škol s maturitní zkouškou vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu

26-47-N/17   Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie

oboru vzdělání: 26-47-N/.. Informační technologie.

Denní studium na VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky trvá 3 roky a je děleno do 6 období (zimní a letní období v každém ročníku). Je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je zkouška z odborných předmětů, anglického jazyka a obhajoba absolventské práce.

Absolvent získá titul DiS. – Diplomovaný specialista v elektrotechnice.

Vzdělávací program Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie umožňuje získání potřebného teoretického vzdělání a vyššího odborného vzdělání, které je požadováno při návrzích, tvorbě a správě bezpečnostních, informačních a komunikačních  systémů ve specializovaných organizacích, v oblasti veřejné správy i v komerční sféře. Vzdělávání je určeno těm zájemcům, kteří chtějí získat vysoce odborné znalosti o moderních bezpečnostních, informačních, komunikačních a síťových  technologiích a zvládnout potřebné teoretické znalosti i praktické dovednosti k jejich efektivnímu využití v oboru zabezpečovací technika.

Absolventi v průběhu studia získají takové dovednosti, aby byli schopni:

  • navrhovat, instalovat a spravovat zabezpečovací systémy bytů, rodinných domů, malých i větších komerčních objektů, skladových prostor,  a aby získali odpovídající znalosti a dovednosti, týkající se bezpečnostních technologií také v širším kontextu,

  • aplikovat odborné znalosti o síťových, informačních a komunikačních technologiích a odpovídající znalosti a dovednosti, týkající se návrhu a správy počítačových sítí se zaměřením na bezpečnost osob a majetku,

  • využívat informační zdroje Internetu jak při správě výpočetních systémů a programového vybavení, tak při jejich vlastní tvorbě,

  • zvládnout instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy všech typů, ať tyto pracují v rolích pracovních stanic, ale především v rolích specifických serverů v počítačových sítích,

  • správcovat a udržovat systémy výpočetní a komunikační techniky,

  • zvládat anglický jazyk na dobré komunikační úrovni, včetně studia odborné literatury a psát technické specifikace,

  • zvládnout teoretické vzdělání v matematice pro potřeby daného oboru,

  • zvládnout teoretické vzdělání v teorii elektrických obvodů pro potřeby daného oboru.

Profil absolventa obou vzdělávacích programů dokreslují a spoluvytvářejí schopnosti a znalosti z oblastí:

  • ekonomiky a managementu,

  • základů práva.

ZT-plan

Some Toughts (45)