Zahájení školního roku 2022/2023 pro 2. a 3. ročníky dne 5.9.2022 ve 13:00 hod v učebně 1.1.

Účast všech povinná – informace k výuce odborných předmětů, probíhající již od 6.9.2022, dále pak školení  BOZP, PO, První pomoci a  Školního řádu.