Enter your keyword

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Termíny odevzdání přihlášek: Do konce září.

2. kolo: Přijímáme i během ZÁŘÍ.

Přijímací zkoušky v 2. kole se na základě zkušeností z minulých let nepředpokládají (ke studiu byli přijati všichni zájemci o studium).

  • Podání přihlášky je bezplatné!
  • Není třeba potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ani potvrzení prospěchu ze střední školy.
E-PŘIHLÁŠKA
bg-student
100 studentů

přijímáme ve studijním roce 2016/17

1200

úspěšných absolventů od roku 1995

26 učitelů

je pro Vás připraveno

20 % absolventů

projde zahraniční praxí

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

INFORMAČNÍ MANAGEMENT

Cílem vzdělávacího programu Informační management je příprava odborníků připravených v moderních podmínkách poskytovat informační služby, zpřístupňovat a zpracovávat informace, a prohlubovat tak v naší zemi demokracii i prosperitu.

Jedním z hlavních rozdílů mezi studijními programy realizovanými na Vyšší odborné škole informačních služeb a na tradičních vysokých školách je praktická (profesní) orientace zvoleného oboru.

Odborná část programu je tvořena povinně volitelnými moduly.

PODNIKOVÁ INFORMATIKA

V zaměření podniková informatika je student připravován řadou povinně volitelných modulů na navrhování a tvorbu informační strategie organizace, její realizaci a koordinaci všech informačních aktivit organizace.

SLUŽBY KNIHOVEN

U zaměření služby knihoven povinně volitelné moduly profilují knihovního specialistu pro veřejných i odborných knihoven ČR.

bg-icon-box-2
SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ

Povinně volitelné moduly zaměření služby muzeí a galerií vycházejí ze zkušeností pracovníků Národního muzea v Praze, se kterým škola na této specializaci spolupracuje. Pro takto koncipované zaměření je charakteristické spojení odbornosti muzejního pracovníka se znalostí informačních technologií a možnostmi jejich využívání v prostředí muzeí a galerií.

ERASMUS+ a PRAXE

Studium v zahraničí, u nás samozřejmost!

Erasmus+ je program EU podporující studijní a pracovní stáže studentů a učitelů v zahraničí.

VOŠIS je do programu Erasmus zapojena již od roku 2002. Byla jedna z prvních vyšších odborných škol v České republice, která získala Erasmus Charter a tudíž možnost vysílat studenty do zahraničí s podporou tohoto programu.

Praxi můžeš samozřejmě absolvovat v partnerské instituci v ČR, ale každý rok můžeš potkat naše studenty na dlouhodobých pobytech např. ve Španělsku, Irsku, v Finsku, na Maltě, ve Švédsku, v Řecku, v Polsku, v Německu, ve Francii, nebo třeba ve Velké Británii.

S programy EU vyjelo za studiem již 86 a za praxí 166 studentů VOŠIS.

PRAXE

Víš, že
– praxe je povinná součást studia na VOŠIS?
– probíhá nejčastěji v posledním semestru studia a trvá 4 měsíce?
– naši studenti pracují v partnerských institucích VOŠIS pod vedením zkušených mentorů?
– studenti získávají potvrzení o získané praxi?
– získaná praxe ti pomůže při hledání uplatnění po skončení studia?

O nás

Vyšší odborná škola informačních služeb

Výuka na Vyšší odborné škole informačních služeb byla zahájena experimentálně v roce 1992. V roce 1999 ukončila VOŠIS své aktivity v oblasti středního školství a věnuje se výhradně terciárnímu sektoru vzdělávání.

Struktura učebního plánu je založena na předpokladu, že práce informačního specialisty vychází ze společného základu, který je vytvářen v průběhu prvního roku studia. V dalších ročnících se studenti specializují na zvolenou tématiku a mohou vyjádřit svůj zájem výběrem volitelných předmětů a tématem absolventské práce v závěru studia.

Kreditní a modulární systém nabízí možnost individuálního nastavení studijní zátěže v jednotlivých obdobích. Ztráta kreditů a dílčí neúspěch v jednom modulu je možno nahradit ziskem kreditů v modulu jiném a modul lze absolvovat později, bez nutnosti opakovat celý semestr.

Naši pedagogové vás budou znát jménem a navázat s nimi pracovní kontakt bude jednoduché. Vedení školy je připraveno s vámi řešit studijní problémy, je zajištěno poradenství v oblasti psychologie i sociálně právní.

Velmi důležitým modulem, který podtrhává praktický charakter studia, je odborná praxe, jež se realizuje ve firmách, muzeích a knihovnách v České republice i zahraničí. Povinnou součástí studijního plánu v 2.ročníku je Projekt. Studenti v týmech dle svého zaměření připravují čtenářské besídky pro děti, autorská čtení, knižní bazary, výstavy a vernisáže, webové stránky a jiné IT projekty.

IMG_4841
IMG_4834
IMG_4813

Kontakt

Ozvěte se nám

Adresa:
Vyšší odborná škola informačních služeb
Pacovská 350/4,
140 00 Praha 4

Kontakt pro uchazeče:
Tel.: +420 241 080 310
E-mail.: prijimacky@vosis.cz